VAASSEN/BUSSLOO - De rechtbank spreekt een 21-jarige man uit Vaassen vrij van verkrachting. Volgens de rechtbank ontbreekt het aan doorslaggevend bewijs in het dossier om tot een bewezenverklaring te komen.

De man werd ervan beschuldigd dat hij op 10 augustus 2020 in Bussloo een vrouw zou hebben verkracht. De man ontkende dit. Niet ter discussie staat dat de man en de vrouw seks met elkaar hadden. De verklaringen over de vrijwilligheid van dit seksuele contact liggen echter ver uit elkaar. De vrouw verklaarde dat ze door de man werd gedwongen tot seks terwijl volgens de man de seks met instemming van de vrouw plaatsvond.

Geen doorslaggevend bewijs in dossier
Volgens de rechtbank kunnen zowel de verklaring van de vrouw, als de verklaring van de man op basis van het dossier de waarheid zijn. De verklaring van de man wordt niet weerlegd door de beschikbare bewijsmiddelen. Daardoor is er onvoldoende grond is om zijn verklaring als niet aannemelijk of ongeloofwaardig opzij te schuiven.

Vrijspraak
In een dergelijk geval kan de rechtbank niets anders dan terugvallen op een grondregel van ons strafrechtelijke systeem: in het geval van gerede twijfel dient die twijfel in het voordeel van verdachte uit te vallen. Om die reden spreekt de rechtbank de man vrij.​

Geen schadevergoeding
De vrouw diende een vordering tot schadevergoeding in. Omdat de man wordt vrijgesproken ontvangt zij geen schadevergoeding.