HOLTEN - Gister stond een wegenbouw bedrijf voor de rechter in Zwolle. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt het bedrijf overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet bij wegwerkzaamheden op de Rijksweg A1, met een tragisch ongeval van twee werknemers tot gevolg.


In maart 2019 vond het ongeval ter hoogte van Holten plaats. Tijdens de wegwerkzaamheden overreed een vrachtauto, ingericht als veegwagen, 2 werknemers die in hetzelfde wegvak meetwerkzaamheden uitvoerden. Een van de twee mannen kwam daarbij om het leven, de ander liep zwaar lichamelijk letsel op.

De werkzaamheden werden uitgevoerd binnen een voor het openbaar verkeer afgesloten wegvak waardoor het op dat moment een arbeidsplaats was waar de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing was.

Uit het strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat er in het werkvak geen maatregelen waren getroffen om te voorkomen dat de werknemers zich in de werkzone van de veegwagen bevonden. “Integendeel, de werknemers hadden juist opdracht gekregen om gelijktijdig in de werkzone van de veegwagen GPS metingen te verrichten.”, aldus de officier. Uit de verklaringen blijkt volgens het OM dat het normale praktijk was om het meten uit te voeren tegelijkertijd met het reinigen van het gefreesde oppervlak. Het is niet noodzakelijk dat het tegelijkertijd gebeurd maar in het kader van efficiëntie is het praktischer omdat het werk anders teveel tijd kost, blijkt uit onderzoek.

“In het Integrale Veiligheidsplan van het bedrijf was geen risicoanalyse opgenomen over het gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden in de werkzone van rijdende (werk) voertuigen en de werknemers waren niet ingelicht over de te verrichten werkzaamheden, de daaraan verbonden risico’s alsmede maatregelen die hadden moeten worden getroffen om deze risico’s te voorkomen of te beperken.”, aldus de officier.

Ernst van de feiten

“Doordat het bedrijf niet voldoende zorg heeft gedragen voor een veilige werkomgeving heeft dit tragische ongeval kunnen plaatsvinden, waarbij een werknemer, nog maar 22 jaar oud, om het leven is gekomen en zijn collega, ook een jongeman in de bloei van zijn leven, zeer ernstig gewond is geraakt en getekend voor de rest van zijn leven.

Zij zijn echter niet de enige slachtoffers van dit voorval. Ook de chauffeur van de veegmachine is door het ongeluk voor de rest van zijn leven getekend. Hij moet er mee leven dat hij een jongeman heeft doodgereden en een tweede ernstig heeft verwond.

En wat dan nog het meeste wringt is het feit dat dit niet had hoeven gebeuren als de verdachte de veiligheid van haar personeel op de arbeidsplek beter had gewaarborgd en er voor had gezorgd dat het grondpersoneel niet tegelijkertijd, in hetzelfde werkvak, aan het werk was geweest als de mobiele arbeidsmiddelen.”, aldus de officier.

Strafeis

Extra wrang is het volgens haar dat het bedrijf vrijwel direct de vinger heeft gewezen naar de chauffeur van de veegmachine. Het bedrijf schuift de schuld daarmee af en neemt geen volledige verantwoordelijkheid als werkgever voor haar cruciale aandeel in dit afschuwelijke arbeidsongeval. Dit rekent het OM de werkgever ernstig aan. “De wetgever heeft de opdracht gegeven aan de werkgever om te zorgen dat de mensen die onder zijn verantwoordelijkheid werken, veilig kunnen werken en ’s avonds weer gezond naar huis kunnen gaan. Het bedrijf heeft daarin als werkgever haar plicht verzaakt.”, aldus de officier.

Een van 100.000 euro waarvan 40.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar vindt de officier hier dan ook op zijn plaats.

De rechtbank doet op 5 augustus uitspraak.