DEVENTER -

Een 32-jarige man uit Deventer is schuldig aan de dood van een 8 maanden oude baby en krijgt daarvoor een celstraf van 7 maanden. Het kindje overleed doordat het te hard door elkaar was geschud. De rechtbank Overijssel oordeelt dat de man het niet opzettelijk deed. Hij schudde zijn stiefkind uit paniek, nadat hij het jongetje onwel in zijn bedje vond. Omdat er geen sprake is van opzet, valt de straf veel lager uit dan de eis van de officier van justitie.

Geen opzet, wel dood door schuld

De rechtbank acht de verklaring van de man – dat hij uit een ‘paniek reactie’ schudde met het kindje om hem bij bewustzijn te brengen – aannemelijk omdat die consistent is en ondersteund wordt door andere stukken in het dossier en de conclusies van de deskundigen. Omdat er geen sprake was van opzet, spreekt de rechtbank de man vrij van doodslag. Wel blijkt uit de conclusies van de deskundigen dat de man harder en intensiever schudde met de baby dan hij zegt te hebben gedaan. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat de man had moeten weten, dat baby’s kwetsbaar zijn en dat de kans bestond dat het kindje hierdoor zou overlijden. Dat dit laatste uiteindelijk is gebeurd, is de man daarom aan te rekenen.

Onherstelbaar leed en verdriet

De straf is veel lager dan de eis van de officier van justitie, omdat er geen sprake is van opzet. Het overlijden van het kindje veroorzaakt onherstelbaar veel leed en verdriet bij de nabestaanden en ook bij de man zelf. Hij zal verder moeten leven met de wetenschap dat zijn stiefzoontje door zijn toedoen is overleden. De man heeft geen strafblad. Daarnaast blijkt uit het dossier dat hij een zorgzame vader is en dat er geen aanwijzingen zijn dat hij gewelddadig is. Ook daar houd de rechtbank in de strafmaat rekening mee.