HOLTEN - De rechtbank veroordeelt een 44-jarige man uit Holten voor het plegen van ontuchtige handelingen met 3 minderjarige meisjes. De rechtbank legt de man een gevangenisstraf op van 8 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Daarbij legt de rechtbank hem een beroepsverbod van 5 jaar op.


De man werkte als hulpverlener op een groep voor jongeren met gedragsproblematiek. Tussen februari 2020 en augustus 2020 kwam hij tijdens dit werk kwam hij in aanraking met de 3 minderjarige slachtoffers. Hij ging langs bij de kamers van de slachtoffers en begon hen te masseren, naar eigen zeggen ter ontspanning. Hierbij pleegde hij de ontuchtige handelingen.

Grenzen als hulpverlener overschreden

De man bekende dat hij bij 2 van de meisjes grensoverschrijdend handelde door hen te masseren. De ontuchtige handelingen bij een derde meisje ontkende hij. De rechtbank gelooft de verklaring van het derde meisje, omdat haar verklaring wordt ondersteund door een getuige. Bovendien komt de door haar beschreven werkwijze van de man op belangrijke punten overeen met de verklaringen van de andere meisjes.

De rechtbank vindt het daarom bewezen dat de man ontucht pleegde met 3 minderjarige meisjes die aan zijn zorg waren toevertrouwd. Als hulpverlener mocht van hem worden verwacht dat hij afstand bewaarde. In plaats daarvan creëerde hij een situatie waarbinnen de ontuchtige handelingen konden plaatsvinden. De man pleegde ontucht met jongeren die juist uiterst kwetsbaar waren en bescherming zochten. Hij had hen als hulpverlener bescherming moeten bieden. Dit maakt zijn handelen extra kwalijk.

Bijzondere voorwaarden

De rechtbank legt een andere straf op dan de officier van justitie eiste. Daarbij zoekt ze aansluiting met straffen die in vergelijkbare zaken zijn opgelegd. Ook is in deze zaak geen sprake van seksueel binnendringen. Voor het voorwaardelijke strafdeel geldt een proeftijd van 3 jaar. Hieraan zijn bijzondere voorwaarden verbonden, waaronder een meldplicht bij de Reclassering en de voorwaarde dat de man meewerkt om zich te laten behandelen. Daarbij legt de rechtbank een beroepsverbod voor de (gezondheids)zorg/ (jeugd) hulpverlening op voor de duur van 5 jaar.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man in totaal ongeveer 3.500 euro schadevergoeding betalen aan de meisjes.