DEVENTER - Deventer draagt € 100.000 bij aan Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties.

Het bedrag komt ten goede aan 11 grote Nederlandse hulporganisaties die in zowel Turkije als Syrië actief zijn via partnerorganisaties. Op die manier kunnen zij rechtstreeks noodhulp bieden.

Hulpgoederen en onderdak

In een eerste reactie zegt actievoorzitter Michiel Servaes van Giro555: “Wij vinden het geweldig dat de gemeente Deventer zo ruimhartig doneert. En alle hulp is ook heel erg nodig. De situatie is zowel in Turkije als in Syrië zeer schrijnend. Deze gift zorgt er mede voor dat we slachtoffers van eten, medicijnen, dekens en onderdak kunnen voorzien. En we hopen natuurlijk dat veel andere Nederlandse gemeenten het voorbeeld van Deventer zullen volgen.”

Bezoek burgemeester en raadsleden

"Met een aantal raadsleden heb ik deze week de Centrum Moskee bezocht en gesproken met het moskeebestuur en bezoekers”, vertelt Ron König. “De wil om als Deventer bij te dragen om te helpen is groot.” Om namens de gemeente steun te betuigen heeft de burgemeester ook een bezoek gebracht aan de Syrische vluchtelingen die op een schip aan de Pothoofdkade tijdelijk verblijven.

Er worden veel goederen ingezameld, zoals kleding, dekens, medicijnen. Burgemeester König: "Maar er is vooral ook geld nodig voor noodhulp. Daarom doneert Deventer ongeveer 1 euro per inwoner voor de nationale actie. Het zou geweldig zijn als iedereen die dat kan, ook iets bijdraagt aan Giro 555.”