DEVENTER - Op het voormalige terrein van Senzora ontwikkelen Le Clercq en BPD een nieuw stedelijk gebied met circa 120-130 woningen, bestaande uit appartementen en stadswoningen. Er komen sociale huurwoningen, middenhuur woningen en koopwoningen. Van het totale programma valt circa 50% in het sociale huur en middenhuur segment. Dat staat in het masterplan dat nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Wethouder Liesbeth Grijsen is enthousiast over de plannen: "Een gebied met een bijzonder gezicht, op een steenworp van de binnenstad, wordt een mooie plek voor wonen, werken en ontmoeten. Het plan is gemaakt met respect voor de geschiedenis van Senzora. Ik ben benieuwd naar de uitwerking."

Ontwikkelmanager Dennis Laing namens de ontwikkelcombinatie BPD-Le Clercq: ”Onze ambitie is op dit oude fabrieksterrein een bijzonder, levendig en onderscheidend woonmilieu te realiseren. Daarnaast zetten we in op klimaatrobuustheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. Samen met de corporaties in Deventer en met ons eigen Woningfonds willen we een bijdrage leveren aan betaalbaar wonen in de binnenstad van Deventer.

Proces

Als de raad het masterplan vaststelt, wordt het met meerdere architecten uitgewerkt tot een bouwplan en inrichtingsplan openbare ruimte. Parallel wordt gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan dat aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd. De ontwikkelaars hebben omwonenden, stakeholders en adviesraden betrokken. Aandachtspunten die omwonenden hebben ingebracht zijn onder andere (bezoekers)parkeren en verkeer in de Sluisstraat, de hoogte van twee appartementencomplexen en bezonning en privacy, de functie die het Senzorapand straks krijgt, en betrokkenheid bij het vervolg. Ook de Adviesraad Monumenten, SIED en de PAR hebben aandachtspunten voor het ontwerp meegegeven, die worden meegenomen in de vervolgfase.

Senzora expo

Tot en met 26 juni is het Senzora-complex in het weekend te bezichtigen en nemen kunstenaars, fotografen en ontwerpers bezoekers mee naar het verleden, het heden en de toekomst van het complex. Meer informatie: www.nieuwbouw-senzora.nl.