DEVENTER -Om de blijvende druk op de woningmarkt te verlichten, wil Deventer de doelgroepenverordening aanpassen. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad die daar nog een definitief besluit over moet nemen.

De doelgroepenverordening is de juridische basis om in bestemmingsplannen afspraken vast te leggen over percentages te realiseren woningen voor sociale huur, middenhuur en goedkope koopwoningen. Vertegenwoordigers van corporaties, ontwikkelaars, makelaars, bouwers en uit de bancaire sector zijn betrokken bij de aanpassingen.

Betaalbaar en bereikbaar

Wethouder Rob de Geest (Wonen): “Met deze aanpassing worden sociale koopwoningen voor een bredere groep inwoners betaalbaar en bereikbaar. Tegelijkertijd kunnen bouwers en ontwikkelaars hierdoor hun werk blijven voortzetten en voldoende woningen bouwen.”

Aanpassingen

Voorheen werden nieuwbouwwoningen tot 200.000 euro tot de sociale koop gerekend. Met de aanpassing vallen ook nieuwbouwwoningen tot 250.000 euro tot de categorie sociale koop. Daarnaast komen nu ook starters op de koopmarkt met een maximaal bruto huishoudensinkomen van 60.000 euro in aanmerking voor een sociale koopwoning.

Effecten

Met het aanpassen van de prijzen voor sociale koopwoningen, stimuleert Deventer de bouw van woningen in het lagere koopsegment. Het aanpassen van de inkomensgrenzen zorgt ervoor dat deze woningen ook voor de bijbehorende(inkomens)doelgroep beschikbaar is. Voor die doelgroep wordt het gemakkelijker een nieuwbouwwoning te kopen. Met het inzetten van een anti-speculatiebeding borgen we dat er geen misbruik wordt gemaakt van publieke middelen door waardevermeerdering.