DEVENTER - Al enige tijd staat asfaltcentrale AsfaltNu Deventer (AND) onder strenger milieutoezicht vanwege een eerdere overschrijding van de uitstootnormen. Uit de metingen van 13 juni, die inmiddels geanalyseerd zijn, blijkt dat de uitstoot van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) meer is dan toegestaan. Door deze overschrijding moet de asfaltcentrale een boete betalen van € 40.000.


De procedure om de boete (dwangsom) te innen is in gang gezet. De gemeente vindt het van groot belang dat mensen in Deventer gezond kunnen wonen en werken en accepteert niet dat een bedrijf te veel schadelijke stoffen uitstoot. Uit de metingen van 13 juni bleek ook dat wel wordt voldaan aan de eisen voor uitstoot van benzeen, vluchtige organische stoffen (VOS) en geur.

Actief koolfilter

De asfaltcentrale mag maximaal 0,05 mg/Nm3 aan PAK uitstoten. De metingen van 13 juni lieten een uitstoot zien van 0,09 mg/Nm3, na meetcorrectie 0,06 mg/Nm3. De metingen zijn gedaan voor de installatie van het actief koolfilter, waarvoor de centrale in april een vergunning heeft gekregen. Dit filter moet leiden tot een lagere uitstoot en is inmiddels in werking.

Nieuwe metingen

De asfaltcentrale heeft zelf nieuwe metingen gedaan waarvan de resultaten begin september worden verwacht. In opdracht van de gemeente Deventer laat de Omgevingsdienst IJsselland ook metingen doen om de werking van het filter te controleren.

Kijk voor een uitleg van de stoffen en vragen en antwoorden over de asfaltcentrale op Vragen en antwoorden rond de asfaltcentrale.