DEVENTER - Langdurig behoud van een belangrijk en beeldbepalend pand voor Deventer uit de Hanzetijd. Dat is het doel van een bijdrage van € 150.000 van gemeente Deventer voor aankoop, verbouwing en restauratie door NV Bergkwartier van De Drie Haringen in Deventer.


Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in de jaren 2024, 2025 en 2026 een bedrag van € 50.000 per jaar beschikbaar te stellen. Het college ziet de situatie van De Drie Haringen als goede aanleiding om de samenwerking tussen Gemeente Deventer en NV Bergkwartier te vernieuwen en die samenwerking vast te leggen in een nieuwe overeenkomst.


De Drie Haringen

De Drie Haringen is een beeldbepalend rijksmonument aan de Brink met een bijzondere betekenis voor de stad. Samen laten De Drie Haringen, De Waag en de Brink de Deventer Hanzegeschiedenis op zijn best zien. "Voor de waarde van dit monument voor bewoners en bezoekers van de Deventer binnenstad steekt NV Bergkwartier haar nek uit en het college wil daar graag bij ondersteunen," aldus wethouder Ilse Duursma (Erfgoed).


NV Bergkwartier

NV Bergkwartier heeft als een van de doelstellingen om bijzonder, niet altijd rendabel, erfgoed te restaureren, behouden en verhuren. NV Bergkwartier heeft het pand aangekocht, maar kan de kosten moeilijk alleen dragen. Gemeente Deventer springt dus bij voor 3 jaar.


Samenwerking

De samenwerking tussen Gemeente Deventer en NV Bergkwartier wordt opgefrist. In een nieuwe overeenkomst worden concrete afspraken gemaakt tussen beide partijen over de manier waarop wordt samengewerkt aan een waardevol monumentenbestand in de stad en de dorpen.


Bestuursakkoord

Met het besluit geeft het college invulling aan de in het bestuursakkoord 2022-2026 uitgesproken ambitie om te onderzoeken of voor het behoud van grote monumentale en gezichtsbepalende panden extra geld of inzet nodig is, om blijvend gebruik te garanderen.