SCHALKHAAR - Uit de boomveiligheidscontroles bleek dat de kwaliteit van de beuken aan de Grondhuisweg hard achteruitging. Daarom had de gemeente het plan om de bomen te kappen en te vervangen. Maar uit ecologisch onderzoek blijkt dat de beuken op deze plek belangrijk zijn voor vleermuizen en mogelijk nog belangrijker worden.

Daarom hebben de gemeentelijk boombeheerder en ecoloog besloten om op deze locatie de bomen niet om te kappen, maar uiteraard wel te zorgen dat ze veilig zijn. Op 23 en 24 juli zijn de bomen flink gesnoeid, zodat de veiligheid is gewaarborgd én de biotoop voor vleermuizen in stand is gebleven.

De gemeente houdt de bomen goed in de gaten. Als ze op termijn toch verwijderd moeten worden, dan worden ze alsnog vervangen door nieuwe bomen.