DEVENTER - Burgemeester en wethouders van Deventer hebben een voorlopig standpunt ingenomen over de vestiging van een McDonald’s-vestiging aan de Keizerstraat in Deventer.


Het college gaat akkoord, maar wel moet de fastfoodzaak aan een aantal stevige voorwaarden voldoen. Die moeten ervoor zorgen dat er zo min mogelijk overlast ontstaat voor bewoners en bezoekers van de binnenstad.Dit voorlopig standpunt wordt nu ter consultatie voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat betekent dat het college wil horen wat de raad ervan vindt. Uiteindelijk neemt het college het definitieve besluit.

Meewerken

McDonald’s heeft een aanvraag ingediend om een horecazaak te openen in het horecagebied in het centrum van Deventer. Het gaat om een pand op de hoek van de Keizerstraat, Walstraat en de Brink. Volgens de omgevingsvisie kan de gemeente hier meewerken aan het wijzigen van het bestemmingsplan.

Wethouder Thomas Walder: ‘Zoals altijd bij dit soort aanvragen van horecazaken heeft de gemeente bij de toetsing onder meer gekeken naar de invloed op de leefomgeving. Het college wil daarom meewerken als McDonald’s aan een aantal voorwaarden voldoet.’

Afspraken omwonenden

Zo moet de vestiging al om 22.00 uur ’s avonds sluiten, terwijl veel andere eetgelegenheden ruimere openingsmogelijkheden hebben. De vroegere sluitingstijd is er mede op verzoek van omwonenden gekomen. Er mag geen terras komen. Het bedrijf moet een installatie gebruiken die overlast door etensluchten voorkomt. Daarbij mag er maar een beperkt aantal pijpen op het dak komen.

Zwerfafval opruimen

Verder stelt de gemeente ook eisen aan de uitstraling van het pand, en mag de McDonald’s maar beperkt reclame-uitingen aanbrengen. McDonald’s gaat met een eigen afvalbrigade het zwerfafval verwijderen in de ruime omgeving van de vestiging. Ook zet het bedrijf fietscoaches in die mensen verwijzen naar plaatsen waar ze hun fiets kunnen parkeren.

Wethouder Walder: ‘Als college voeren we een actief beleid om mensen te helpen gezond te leven. Maar gemeentes mogen niet op basis van een menukaart besluiten om een vestiging wel of niet toe te staan. Dat geldt niet alleen voor de McDonald’s, maar voor àlle bedrijven en winkels die voedsel verkopen, zoals snackbars, snoepwinkels, supermarkten, restaurants en ijssalons. Gemeentes hebben daar wettelijk geen mogelijkheden voor.’

Gemeenteraad

De consultatie van de gemeenteraad vindt naar verwachting in april en mei 2023 plaats via 1 of meerdere raadstafels. Daarbij is gelegenheid tot inspreken. Het college van burgemeester en wethouders neemt daarna het definitieve besluit.