DEVENTER - Vanaf mei 2021 zijn er opgravingen uitgevoerd op het Grote Kerkhof, ook tijdens de herinrichting van het plein. Hierbij zijn veel menselijke resten gevonden. De 1e menselijke resten zijn op 8 april 2022 op het Grote Kerkhof herbegraven met een kleine ceremonie.


Losse botten

Ongeveer 600 opgegraven skeletten lagen nog op de plek waar ze ooit werden begraven. Daarnaast zijn er ook veel losse botten gevonden. Deze zijn afkomstig van skeletten die al in de middeleeuwen zijn verstoord of bij latere grondwerkzaamheden naar boven zijn gekomen. De verschillende onderdelen van het skelet zijn daarmee niet meer bij elkaar begraven en de oorspronkelijke plek en datering zijn daardoor onbekend. Dit maakt dat verder onderzoek naar deze resten weinig oplevert. Daarom kiezen we ervoor dit botmateriaal direct na het onderzoek weer te begraven.

Korte ceremonie

Op de kop van de Lebuinuskerk zijn, op een eerder onderzochte locatie, 2 betonnen kelders aangelegd. Hierin worden de menselijke resten bijgezet. De 1e kelder is op 8 april in gebruik genomen. Tijdens het bijzetten van de menselijke resten is een kleine ceremonie uitgevoerd in aanwezigheid van de predikant van de Lebuinuskerk, Saar Hoogendijk en de priester van de Broederenkerk, Gauthier de Bekker. Wethouder Carlo Verhaar was namens de gemeente aanwezig bij dit moment, net als een deel van het archeologische veldteam.

Toekomstig onderzoek

Het onderzoek naar de min of meer complete skeletten moet nog beginnen. In de grafkelder is nog plaats voor meer menselijke resten. Nadat het specialistisch onderzoek is afgerond, kan een deel van de resten alsnog in de kelder worden bijgezet. De locatie van de grafkelder wordt gemarkeerd met een grafsteen die op het kerkhof is opgegraven.