DEVENTER - Wintereik, lariks, zoete kers en hazelaar. Een aantal klimaatbestendige soorten uit de lijst van de 25.000 bomen die dit plantseizoen in het gebied van stichting IJssellandschap worden geplant.


Deze positieve bijdrage aan de omgeving van Deventer komt voort uit de ingezette vergroening van Het Groenbedrijf, dat in 2030 volledig CO2 neutraal wil werken.

Directeur Judith Snepvangers van Stichting IJssellandschap, directeur Remco Westra van Het Groenbedrijf en wethouder Marcel Elferink plantten vrijdag 27 januari 2023 samen een aantal van deze 25.000 bomen op Landgoed De Oostermaet in Lettele.

Klimaatneutraal

Het Groenbedrijf onderhoudt in opdracht van de gemeente Deventer het openbaar groen en voert onderhoudswerkzaamheden uit voor bedrijven en instellingen. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt CO2 uitgestoten. Het Groenbedrijf wil naar klimaatneutraal werken. Dat doen ze al door het gebruik van groen gevoed elektrisch gereedschap en auto’s.

De aanplant van klimaatbestendige bomen in de bossen van IJssellandschap draagt bij aan dat doel. Hiervoor is een budget van € 45.000 beschikbaar voor aanplant en beheer.

Samenwerking

Het Groenbedrijf, IJssellandschap en de gemeente Deventer werken bij deze vergroening samen. Wethouder Marcel Elferink (Leefomgeving): 'Met de aanplant van deze 25.000 bomen compenseren we de uitstoot van CO2. Daarnaast leveren al die bomen natuurlijk ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Mooi dat we deze stap samen kunnen maken.'

Het plan geeft ook uitvoering aan het ‘100.000 plus bomenplan’ en de doelstelling van de gemeente Deventer om in 2050 klimaatadaptief te zijn.

Bos voor de toekomst

De aanplant van 25.000 bomen bestaat uit meer dan 10 boom- en struiksoorten. Hiermee wordt de variëteit in de bossen vergroot. Door de hogere temperaturen en de langere periodes van droogte hebben delen van de huidige bossen het zwaar te verduren. Met name in bosgebieden waar fijnspar staat, vindt door de klimaatverandering veel sterfte plaats.

Beter bestand tegen hitte en droogte

In het toekomstbestendige bos worden de afgestorven bomen deels vervangen door nieuwe aanplant. De soorten waarvoor gekozen is, zijn naar verwachting beter bestand tegen toegenomen hitte en droogte, leggen de CO2 goed vast én dragen door hun blad- of naaldverlies bij aan de kwaliteitsverbetering van de ondergrond.

IJssellandschap plant de bomen en struiken in eigen beheer aan op de landgoederen De Oostermaet in Lettele/Okkenbroek en de Kranenkamp in Diepenveen. Mede door deze bijdrage van Het Groenbedrijf kunnen in de toekomst mens, plant én dier blijven genieten van een bosrijk IJssellandschap binnen de gemeente Deventer.