DEVENTER - Bij de start van de Avond4Daagse reikte burgemeester Ron König maandag 22 mei 2023 de 1e Deventer Stadsspelden uit aan het oud-bestuur van de Avond4Daagse.


Belangeloos ingezet voor Deventer

Harrie Muilerman, Joop Hartman, Jan Klomp, Ben Jansen van ’t Laar en Maarten Tijsen ontvangen uit handen van burgemeester Ron König de Deventer Stadsspeld.
De heren hebben zich jarenlang belangeloos en met veel energie, plezier en enthousiasme ingezet voor Deventer door de Avond4Daagse te organiseren. Jaarlijks vanaf september waren zij al druk met de voorbereidingen.

Zo hebben zij duizenden (jonge) wandelaars in beweging gekregen gedurende tientallen jaren. Als afsluiting van deze periode en als blijk van waardering ontvangen zij de Deventer Stadsspeld.

Dit jaar heeft het nieuwe bestuur de Avond4Daagse georganiseerd.

Deventer Stadsspeld

De Deventer Stadsspeld is een gemeentelijke onderscheiding die blijk geeft van waardering en erkentelijkheid aan personen die zich ten minste tien jaar lang hebben ingezet voor de Deventer samenleving. Het college van burgemeester en wethouders kent deze onderscheiding toe.