DEVENTER - De afgelopen maand is er een representatieve steekproef gehouden in Deventer over het opwekken van duurzame energie. Het gemeentebestuur wil weten hoe de inwoners aankijken tegen de opgave om energie op te wekken op land. Bijna 90% vindt dat Deventer een steentje moet bijdragen.

Landelijk is afgesproken in het klimaatakkoord dat we in 2030 35 TWh energie gaan opwekken op land. Deventer wil zelf 212 GWh voor zijn rekening nemen. Dat kan bijvoorbeeld door het bouwen van 7 grote windmolens die elk 15 GWh per jaar opbrengen en zonnepanelen met een totale oppervlakte van 214 voetbalvelden. In de zomer van 2021 neemt de gemeenteraad een besluit hierover.

Opgave
De opgave van 212 GWh vindt 43% acceptabel, 22% te veel, 6% te weinig en 29% weet het niet of heeft geen mening. Als men zou moeten kiezen tussen alleen windmolens of alleen zonnevelden, valt op dat de meningen bijna gelijk verdeeld zijn. Gemiddeld is er dus geen opvallende voorkeur voor de ene of de andere manier van energie opwekken.

Wind
Daarnaast wil 71% liever een paar grote windmolens dan een heel stel kleinere. Ook heeft 77% ze dan liever bij elkaar dan verspreid over meerdere locaties. En dan ook liever (91%) langs grote wegen dan in het open landschap. Langs de A1 wordt met 90% door de meeste mensen geschikt gevonden voor het plaatsen van windmolens, en in natuurgebieden het minst geschikt (92%).

Zonnevelden
Bij zonnevelden heeft 55% liever een klein aantal grote velden en 29% een groot aantal kleine velden. En dan heeft 66% de zonnevelden liever aan de rand van woonwijken dan in het open landschap. Daken van bedrijven, huizen en boven grote parkeerterreinen vindt meer dan 90% het meest geschikt voor zonnepanelen. Natuurgebieden vindt 94% het minst geschikt.

Participatie
De uitkomst van de representatieve steekproef is de basis waarop de gemeente de komende maanden in gesprek gaat met een groot aantal participatiegroepen. Het doel is om een goed beeld te krijgen van de kijk van inwoners en ondernemers op de opgave in hun omgeving. De resultaten van de participatie worden in het voorjaar van 2021 breed gedeeld. Iedereen kan daarop reageren.

Besluitvorming
Alles bij elkaar levert dit proces veel nuttige informatie op voor het gemeentebestuur. Het bestuur kan daarmee een afgewogen oordeel vellen over het bod dat Deventer als onderdeel van de regio West-Overijssel zal doen. Besluitvorming moet voor 1 juli 2021 plaatsvinden.