DEVENTER - Afgelopen november stelde het college het ‘Integraal Huisvestingsplan’ voor scholen vast. In dit plan kijken schoolbesturen met de gemeente welke schoolgebouwen en voorzieningen in de toekomst nodig zijn. 2 belangrijke voorstellen uit het plan zijn nu verder uitgewerkt. Vervangende nieuwbouw van een school en uitbreiding van een schoolgebouw.


Het college stelt de raad voor om 6,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw aan de Splithofstraat. Ook stelt het college voor om 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van Kindcentrum Borgele.

Wethouder Frits Rorink: “Een school in de buurt is voor veel ouders, en zeker voor kinderen, belangrijk. Door nu te investeren in schoolgebouwen, kunnen scholen de leerlingengroei in de toekomst aan - en hoeven kinderen niet in een andere wijk of zelfs in een andere stad naar school.”

Vervangende nieuwbouw Splithofstraat

Aan de Splithofstraat in Deventer is vervangende nieuwbouw nodig voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Op dit moment gaan er ongeveer 40 leerlingen naar deze VSO-school. Bij de nieuwbouw gaat de gemeente uit van 125 leerlingen. Een gymzaal is onderdeel van het nieuwbouwplan.


School in eigen stad

Een groot deel van de VSO-leerlingen gaat nu nog met het leerlingenvervoer naar VSO-scholen in de wijde omtrek. Samen met het nieuwe schoolbestuur (SOTOG) is besloten dat de leerlingen die in Deventer wonen de mogelijkheid moeten hebben om in hun eigen stad naar school te gaan.


Uitbreiding Kindcentrum Borgele

In Kindcentrum Borgele aan de Groenewold is onder meer de Borgloschool en school voor speciaal onderwijs De Linde gevestigd. Het aantal leerlingen van beide scholen neemt toe. Eén groep van de Borgloschool krijgt tijdelijk les in het speellokaal voor kleuters. Uitbreiding van het gebouw is met het huidige aantal leerlingen al noodzakelijk.


De Linde

De Linde is een school voor kinderen met een intensieve ondersteuningsbehoefte. Ook de Linde groeit. Om te voorkomen dat leerlingen hier niet terecht kunnen, en buiten Deventer naar school moeten, is uitbreiding belangrijk.