DEVENTER - Deventer krijgt een flinke bijdrage van het Rijk, als stimulans voor de woningbouw. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakte op 10 september de eerste woningbouwprojecten bekend die een financiële bijdrage krijgen vanuit de woningbouwimpuls. Deventer krijgt een bedrag van 3,2 miljoen euro. Eerder kreeg Deventer al 1 miljoen van de provincie voor de aanpak van de Lebuinuspleinen.


De gemeente Deventer werkt al jaren samen met provincie Overijssel en marktpartijen aan de ontwikkeling van de stad.

Deventer bidbook

Om te laten zien wat er in Deventer allemaal mogelijk is om woningen te realiseren, maakte Deventer dit voorjaar een bidbook. Dit bidbook schetst onder meer droombeelden van de stationsomgeving, het Haveneiland en het Roto Smeets-terrein. Met het bidbook als inspiratie heeft de gemeente Deventer voor de zomervakantie een aanvraag bij het Rijk ingediend voor de eerste tranche van de woningbouwimpuls.

Download het bidbook (pdf, 8,5 MB)

Wethouder Wonen Rob de Geest is verheugd met het nieuws: "In Deventer zijn heel veel kansen voor gemengde functies in en rondom de binnenstad. Die gemengde functies maken een plek bijzonder. Dat zien we bijvoorbeeld in het Havenkwartier, waar wonen, werken en horeca samengaan. Met deze kansen onderscheidt Deventer zich echt van andere steden. Ik vind het geweldig dat het Rijk dit nu ondersteunt met een financiële bijdrage!"

Meer woningen

De woningbouwimpuls is een van de middelen om de bouw van woningen aan te jagen. Het landelijk tekort is immers groot en tot 2030 bedraagt de bouwopgave 845.000 woningen. Ook in Deventer is de druk op de woningmarkt veel groter dan het aanbod. De gemeente wil dat er duizenden woningen bij komen binnen 10 jaar, om er voor te zorgen dat er voor iedereen een passende woning beschikbaar is.

Aanvraag

Gemeenten konden dit voorjaar een aanvraag indienen voor de rijksbijdrage. Minister Ollongren: “Het is goed om te zien dat het zoveel gemeenten is gelukt om in korte tijd een kwalitatief goede aanvraag in te dienen die de toets kon doorstaan.” Met het geld kunnen woningen versneld gebouwd worden, zijn ze betaalbaarder of komen er meer dan oorspronkelijk gepland.

Financiële impuls

Het Rijk kende de bijdrage toe aan projecten die zonder financiële impuls niet van start kunnen gaan doordat er een publiek financieel tekort is. In deze eerste tranche heeft de gemeente Deventer zich gericht op de locaties rondom de binnenstad (de Centrumschil). Met deze rijksbijdrage kan de gemeente in de woningbouwlocaties investeren. Hieronder vallen bijvoorbeeld parkeervoorzieningen, openbare ruimte en kadeconstructies, die noodzakelijk zijn voordat woningbouw kan starten.