DEVENTER - Deventer heeft meer dan 30 miljoen euro van het kabinet toegekend gekregen om de woningbouwopgave van de stad in goede banen te leiden.


Daarmee kan de gemeente in en rond de Centrumschil en Keizerslanden de verkeersinfrastructuur stevig aanpakken en verduurzamen, wat nodig is gezien de toevoegingen van veel woningen. De totale investering daarvan bedraagt 60 miljoen euro voor de komende jaren, waarbij ongeveer de helft door het rijk wordt gefinancierd. Het is uniek dat Deventer zo’n fors financieel pakket van het rijk ontvangt.


Centrumschil en Keizerlanden

De druk op de woningmarkt is al enige tijd groot. De financiële bijdrage van het rijk moet ervoor zorgen dat de woningbouw in ons land versneld kan worden voortgezet door de bereikbaarheid te verbeteren. Eind september 2022 diende Deventer, met steun van de provincie Overijssel, 2 plannen in die de bereikbaarheid in de stad sterk moeten verbeteren en verduurzamen (duurzame mobiliteit, verbetering fiets- en wandelverbindingen).

Deventer heeft het Rijk voorgesteld om van de totale investering ongeveer de helft te financieren. Met de toekenning van ruim 30 miljoen euro heeft het Rijk daarmee ingestemd. Daardoor is de weg vrijgemaakt om de verkeersinfrastructuur in en om de Centrumschil en Keizerslanden te verbeteren en te verduurzamen, zodat de bouw van zo'n 3.300 woningen wordt versneld.

Onderdelen van de plannen zijn onder meer:

  • de bouw van zogenoemde mobiliteitshub's;
  • extra fietsenstallingen in de binnenstad;
  • fietsverbindingen met het centrum, zoals 2 verbindingen over de gracht rondom de binnenstad en een fietstunnel nabij Winkelcentrum Keizerslanden.

Verheugd

De wethouders Liesbeth Grijsen (Ruimtelijke Ontwikkeling) en Rob de Geest (Wonen) reageren verheugd op de toekenning. “Het kabinet toont hiermee aan dat het inziet dat een gemeente als Deventer voor een enorme opgave staat,” zegt wethouder Liesbeth Grijsen. “Wij hebben de mogelijkheden om te groeien, woningen te bouwen. Maar om verdergaand te kunnen verstedelijken, moet de verkeersinfrastructuur in en om Deventer ook mee-ontwikkelen. Met dit geld kunnen we daarmee een flinke slag slaan.”  

“Wij hebben het kabinet ervan kunnen overtuigen dat wij onze historische binnenstad kunnen omringen met een centrumschil waar betaalbaar wonen, werken, leren en ontspannen goed samengaan”, legt wethouder Rob de Geest uit. “En dat wij Keizerslanden kunnen omvormen van een typische naoorlogse wijk die nog heel klassiek is gericht op autoverkeer, naar een buurt van de toekomst waar veel meer ruimte is voor fietsers en wandelaars.” 

In een 1e reactie zegt gedeputeerde Monique van Haaf (Wonen en Ruimte): “Onze steden hebben goede plannen ingediend bij het rijk. We zijn blij voor Deventer dat ook hun plannen beloond worden. Dat is goed voor onze inwoners en voor de woningmarkt in Overijssel.”


Aantrekkelijke stad

De gemeente stelt dat Deventer een gewilde plek is om te wonen: huidige inwoners willen er blijven wonen, terwijl anderen er graag komen wonen. Deventer voelt rechtstreeks de druk op de woningmarkt in de Randstad. In de zoektocht naar meer ruimte, komt men al snel terecht in Deventer. De van oudsher goede ligging, de uitstekende verbindingen (van wegen en spoor), een economie die vitaal, innovatief en duurzaam is en de stedelijke voorzieningen in een groene omgeving vormen de aantrekkingskracht. Deventer investeert daarom in een beheersbare groei waarbij tot 2035 zo'n 11.000 woningen bij worden gebouwd, waarbij de kwaliteiten van Deventer en haar dorpen ook goed bewaakt worden.