DEVENTER - Tijdens de maandelijkse vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD) heeft burgemeester Ron König de Deventer Stadsspeld uitgereikt aan de heer H.M.J. Loderus.


De heer Loderus is als (vice-)voorzitter al jaren actief bij de ASDD en de Cliëntenraad. Hij zet zich in voor kwetsbare inwoners van Deventer die een uitkering ontvangen. Hij zorgt ervoor dat zij geholpen worden bij vragen met betrekking tot financiën, regelingen en het invullen van formulieren. Ook verleent hij ondersteuning bij bezwaarprocedures.

Bovendien heeft de heer Loderus zich ook betrokken getoond bij belangrijke initiatieven zoals de BOP-academie en de Technicampus, die zich richten op de ontwikkeling van vaardigheden en kansen voor de jonge inwoners van Deventer.

Deventer Stadsspeld

De Deventer Stadsspeld is een gemeentelijke onderscheiding die blijk geeft van waardering en erkentelijkheid aan personen die zich ten minste 10 jaar lang hebben ingezet voor de Deventer samenleving. Het college van burgemeester en wethouders kent deze onderscheiding toe.