DEVENTER - Op 1 februari 2023 heeft burgemeester Ron König de expositie ‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’ geopend op het Stationsplein.


Deze buitententoonstelling is onderdeel van een campagne om huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken. De expositie is tot 21 februari 2023 te zien.

Portretten

Met 30 krachtige portretten en de daarbij behorende, indringende verhalen vertelt de expositie ‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’ dat huiselijk geweld en kindermishandeling overal voorkomt. En dat is niet oké. Burgemeester Ron König: ‘’We kunnen niet wegkijken en doen alsof het niet bestaat of de verantwoordelijkheid hiervoor bij anderen neerleggen.’’

Taboe doorbreken

Huiselijk geweld en kindermishandeling; onderwerpen waar niet gemakkelijk over wordt gepraat. Het gebeurt vaak achter gesloten deur en slachtoffers die er over durven praten, stuiten bij anderen vaak op ongeloof of twijfel over de waarheid van hun verhaal. Het bespreekbaar maken van huiselijk geweld of mishandeling is een lastige opgave, er moet een taboe worden doorbroken.

Cijfers in Deventer

In Deventer zijn er jaarlijks zo’n 500 meldingen van huiselijk geweld. Het gaat hierbij om meldingen van verwaarlozing of geweld door iemand uit de huiselijke kring, zoals een (ex)partner, familie of vrienden. Huiselijk geweld gebeurt vaak achter gesloten deur en er is vaak sprake van herhaling.

Maak het verschil

Vaak is een kort gesprek, een opmerking, een gebaar of de simpele vraag: ‘Gaat het goed met je of wat kan ik voor je doen?’, die impact heeft en er mede voor kan zorgen dat de vaak vicieuze cirkel van geweld wordt doorbroken. Kijk niet weg, praat erover, doorbreek de cirkel en stop het geweld.

Samenwerking

De expositie ‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’ is een samenwerking met de volgende partijen: Veilig Thuis IJsselland, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming Overijssel, William Schrikker Groep, Leger des Heils, Kadera, Bijzonder Zorg Team, Team Toegang Jeugd, Politie, Openbaar Ministerie, Centrum Seksueel Geweld.