DEVENTER - Om de druk op de woningmarkt te verlichten, wil Deventer in 2023 300 flexwoningen bouwen. De gemeente en woningcorporaties onderzoeken de mogelijkheden van 6 locaties, verspreid over de stad.


Er zijn verschillende locaties in de stad geselecteerd die in aanmerking kunnen komen voor flexwoningen. Er komt nog verder onderzoek rond deze locaties naar de technische haalbaarheid.

6 locaties

Het gaat om 6 locaties:

  • de plek waar nu nog het jongerenklooster staat aan Het Vlier in Borgele,
  • de plek waar voorheen de Roelandflat stond nabij Winkelcentrum Keizerslanden,
  • nieuwbouwwijk Steenbrugge (2 plekken),
  • het terrein aan de Rembrandtkade waar de oude ijsbaan heeft gestaan,
  • De Vijfhoek/Colmschate-Noord bij de rotonde Oostriklaan
  • in de buurt van de voetbalvelden van SV Colmschate.

Omwonenden van de 6 locaties ontvangen vrijdag 2 december 2022 een brief. Daarin wordt ook aangekondigd dat er in december inloopmomenten worden georganiseerd en in februari volgen nog informatiebijeenkomsten.

Druk woningmarkt

Deventer wil de flexwoningen inzetten, vanwege de druk op de woningmarkt. Wethouder Rob de Geest (Wonen) zegt daarover: “We kennen allemaal wel iemand die op zoek is naar een woning, maar voor sommige mensen is de urgentie erg hoog. De flexwoningen zijn voor hen bedoeld. Dat kunnen jongeren zijn, mensen die tijdelijk hun huis uit moeten (bijvoorbeeld vanwege een renovatie), mensen die snel woonruimte nodig hebben door een echtscheiding of faillissement of mensen met een verblijfsstatus.”

De flexwoningen moeten er voor zorgen dat de druk op de woningmarkt verlicht, zonder dat de wachtlijsten langer worden voor andere woningzoekenden.

Steun kabinet

Dat de urgentie in Deventer hoog is, wordt ook door het kabinet erkend. In 2021 werd al een bedrag van € 1 miljoen toegekend in het kader van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen. Vorige maand werd voor diezelfde regeling nogmaals € 2 miljoen toegekend. De verwachting is dat het kabinet deze maand nog bekend maakt welke gemeenten in aanmerking komen voor een subsidie via de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting. Deventer heeft daarvoor een aanvraag ingediend voor € 3,6 miljoen.