DEVENTER - Op woensdag 23 augustus heeft Circulus in opdracht van de gemeente Deventer het 1e zogenaamde doneerrek gemonteerd. Daarin kunnen mensen hun blikje of flesje waar statiegeld op zit, kwijt. Het doneerrek draagt bij aan het inzamelen van flesjes en blikjes en houdt zo de omgeving schoner. Mensen die het statiegeld goed kunnen gebruiken, kunnen de blikjes meenemen om in te leveren.


De gemeenteraad nam op 12 juli een motie aan om te starten met doneerrekken rondom openbare prullenbakken.

Minder zwerfafval

Sinds 1 juli 2021 is statiegeld op kleine plasticflesjes ingevoerd om plastic zwerfafval te verminderen. Op 1 april dit jaar is ook statiegeld op blikjes ingevoerd. Niet iedereen kiest ervoor om ze in te leveren, maar gooit ze in de prullenbak of zelfs op straat. Met het doneerrek wil de gemeente dat voorkomen.


Meer recyclen

Het doneerrek draagt bij aan de vermindering van de hoeveelheid restafval via prullenbakken. Ook bevordert het rek het recyclen van plastic. Mensen die minder te besteden hebben kunnen zo op een waardige manier flesjes zamelen voor statiegeld.Meer bewustwording

De 30 doneerrekken komen in de binnenstad, bij het station, scholen en winkelcentra. De gemeente start een campagne over het doneerrek, ook om de algemene bewustwording van statiegeld op kleine flesjes en blikjes te bevorderen.