DEVENTER - De gemeente Deventer voert de druk bij de Asfaltcentrale (AsfaltNu) in Deventer verder op om binnen de normen voor uitstoot van schadelijke stoffen te blijven. De dwangsom wordt daarom verhoogd.


De gemeente vindt het van groot belang dat mensen in Deventer gezond kunnen wonen en werken en accepteert niet dat een bedrijf te veel schadelijke stoffen uitstoot.

Uit metingen is gebleken dat de Asfaltcentrale niet voldoet aan de normen voor de uitstoot van benzeen en van vluchtige organische stoffen. De gemeente legt de Asfaltcentrale in Deventer 2 dwangsommen op van ieder € 40.000 per overtreding per maand. Iedere dwangsom kan oplopen tot maximaal € 200.000. In september 2022 moet de Asfaltcentrale aan de normen voldoen.

Uitstoot snel verminderen

De gemeente heeft het bedrag van de dwangsom verdubbeld, omdat het economisch belang van het voortzetten van de productie groter is dan ingeschat. De druk om de uitstoot van schadelijk stoffen snel terug te brengen voert de gemeente zodoende op.

PAK’s

De asfaltcentrale voldoet op dit moment wel aan de certificeringsnormen die gelden voor PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). De gemeente heeft de Asfaltcentrale er wel op gewezen dat de wettelijke norm voor uitstoot van PAK’s per 1 januari 2023 wordt aangescherpt en dat de asfaltcentrale maatregelen zal moeten nemen om ook na 1 januari nog te voldoen aan de dan geldende normen.