DEVENTER - De commissie van advies voor de toekenning van de Deventer culturele prijs 'De Gulden Adelaar' heeft op 2 november 2019 unaniem besloten het college van burgemeester en wethouders te adviseren voor het jaar 2020 de prijs toe te kennen aan Loes ten Anscher.

Mevrouw Loes ten Anscher

De kracht en de schoonheid van het werk van Loes ten Anscher liggen in de balans tussen toeval en regie. Deze balans was ook leidraad bij de realisatie van het Deventer Raamwerk, het grote monumentale kunstwerk dat nu een essentieel onderdeel is van het Stadhuiskwartier. Het Deventer Raamwerk laat het Stadhuiskwartier spreken. Samen met haar team wist Loes ten Anscher de ruim 2260 vingerafdrukken van inwoners van Deventer op eigenzinnige en geïnspireerde wijze samen te smeden tot een fantastisch kunstwerk.

De balans tussen toeval en regie is een metafoor voor het leven zelf. Het Deventer Raamwerk kwam tot stand door de participatie van vele honderden burgers: hierdoor spreekt het gebouw en verbeeldt het abstracte begrippen als participatie en democratische vertegenwoordiging. Door de interventie van Loes ten Anscher is het Stadhuiskwartier het huis voor alle burgers van Deventer.

Het Deventer Raamwerk staat niet op zich. Ten Anscher is een begenadigd 'community arts kunstenaar'. In Deventer én buiten de stad kent men haar van sociaalartistieke projecten, waarbij zij zich weet te verbinden met een thema, een plek, maar vooral ook met een groep mensen. Uiteindelijk komt er altijd iets bijzonders uit waar haar liefde voor materiaal en ambachtelijkheid uit blijkt, wat de schoonheid van eenvoud heeft, maar ook een zeggingskracht heeft en waar mensen als een blok voor vallen.

Loes ten Anscher is een vakvrouw. Maar bovenal is zij een geëngageerd kunstenares, die in staat is betrokkenen zich sterk verbonden te laten voelen met het eindresultaat.

De Gulden Adelaar

Sinds 1959 reikt het gemeentebestuur van Deventer een culturele prijs uit: De Gulden Adelaar. De prijs wordt toegekend aan degene die in het voorgaande jaar de beste culturele prestatie heeft verricht op het gebied van de beeldende kunsten, literatuur, muziek, toneel of wetenschap. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5000, een vergulde penning en een oorkonde.

In aanmerking voor de prijs komen inwoners van Deventer en mensen die zodanige banden met de stad hebben dat zij met een inwoner van Deventer gelijk gesteld kunnen worden dan wel een culturele prestatie hebben geleverd die op Deventer betrekking heeft.

Uitreiking

Burgemeester Ron König reikte de prijs uit op maandag 7 september om 20.00 uur in het stadhuis van Deventer. Door de coronamaatregelen is de bijeenkomst dit jaar besloten.