DEVENTER - Het Worpplantsoen heeft de afgelopen weken door de hoge waterstand onder water gestaan. Om schade aan het park te voorkomen, kan er weinig gebruik gemaakt worden van het park. Ook het onderhoud met machines wordt tijdelijk uitgesteld totdat de bodem weer draagkrachtig is.


Rust en herstel
Het waterpeil in de IJssel is inmiddels weer gezakt, het duurt echter weken voordat de bodem weer voldoende opgedroogd is en daarmee ook weer voldoende draagkrachtig.

Doordat de bodem volledig verzadigd is met water, is het zuurstof ook uit de bodem verdrongen. De bodem en bomen zijn nu extra kwetsbaar. Het park moet dan nu ook rust gegund worden om hier geen blijvende schade aan over te houden.

Niet maaien
De bodem moet zich eerst herstellen, voordat er weer volop gebruik gemaakt kan worden van het park voor evenementen en als uitbreidingslocatie van de camping. Maar ook maaimachines kunnen nu veel schade veroorzaken, daarom wordt er de komende tijd niet gemaaid.

Metingen
Wekelijks voert Het Groenbedrijf in opdracht van de gemeente Deventer metingen uit om de draagkracht van de bodem vast te stellen. Als de bodem het weer aan kan, wordt het maaiwerk opgestart en kunnen evenementen en de camping ook weer gebruik maken van het Worpplantsoen.

De verwachting nu is dat bij voldoende droog weer de draagkracht over circa 4 weken terug is in de bodem.