LETTELE - Lettele krijgt een toekomstbestendige basisschool. Het huidige gebouw van de Sancta Maria school is sterk verouderd.


De nieuwe school komt naast het Kulturhus de Spil (KDS). Mijnplein (onderwijsorganisatie waar Sancta Maria onder valt), De Spil en gemeente Deventer hebben 18 januari 2024 de intentieovereenkomst getekend voor de nieuwbouw van de school.


Voorzieningen voor Lettenaren op 1 plek

Het clusteren van voorzieningen in het dorp Lettele is een toekomstbestendige en duurzame keuze in een tijd waar samenwerking nodig is om voorzieningen betaalbaar te houden. Op deze locatie komt de school naast een gebouw met een maatschappelijk functie. Om de plannen te realiseren is een bestemmingsplanwijziging nodig. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Wethouder Ilse Duursma is verheugd over de ondertekening van de intentieovereenkomst en benadrukt het belang van dit project voor Lettele: "We willen betaalbare huisvesting en goed gebruik maken van ruimtes voor maatschappelijke activiteiten. De samenwerkende partijen zijn vastberaden om deze doelen te realiseren en een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap en leefomgeving in Lettele."

Nieuw gebouw school en een kunstgrasveld voor VV Lettele

Basisschool Sancta Maria krijgt een gebouw dat aansluit op Kulturhus De Spil. De partijen hebben afspraken gemaakt over de voorbereiding en realisatie van de school. Voetbalvereniging VV Lettele geeft het trainingsveld op om ruimte te maken voor de nieuwe school. Daar komt een gemeentelijke investering in een kunstgrasveld voor de club voor terug. De sportvelden bieden meerwaarde voor de school. Net als Kulturhus De Spil.

Positieve synergie

De betrokken partijen stellen ook een samenwerkingsovereenkomst op. Hierin leggen de partijen vanuit hun eigen ambitie afspraken vast over o.a. de samenwerking in het gebouw. Op dit moment spreken school, de Spil en de gemeente over onder andere:

  • De inrichting van het gebouw.
  • De inrichting van de openbare ruimte om het gebouw, inclusief parkeren en ontsluiting van het gebied.
  • Hoe partijen samen duurzaamheid kunnen bevorderen.
  • Hoe het beheer en onderhoud wordt geregeld.
  • De samenwerking in en rondom het gebouw.

De ideeën en oplossingen die hieruit voortkomen worden verwerkt in een 1e ontwerp.

Wanneer worden inwoners van Lettele geïnformeerd?

De partijen vinden het belangrijk dat inwoners van Lettele goed geïnformeerd worden over deze mooie ontwikkeling voor Lettele. Voor het dorp organiseren ze in het tweede kwartaal van 2024 een inloopbijeenkomst. Er worden dan nog geen uitgewerkte plannen gepresenteerd. Tijdens de inloop wordt informatie gegeven over de uitgangspunten voor nieuwbouw school en openbare ruimte en het proces voor deze ontwikkeling.