DEVENTER - € 250.000 in 2023 en € 250.000 in 2024 is beschikbaar voor jongeren in Deventer om zich creatief te ontwikkelen. De jongeren moeten zelf met een goed plan komen en er voor zorgen dat dat plan ook werkelijkheid wordt. Op die manier is het ‘door jongeren, voor jongeren’.


Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieregeling Impuls Jongerencultuur vastgesteld. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het geld beschikbaar gesteld. Het doel is de kwetsbaarheid van jongeren verminderen door ze creatief en actief met elkaar bezig te laten zijn. Bovendien leidt het tot extra aandacht van de jongeren voor cultuur.

Creatieve jongeren

Jongeren die een idee hebben, kunnen een aanvraag indienen. Het plan moet wel voorzien in een behoefte van de jongeren. Er wordt gekeken of zij zelf betrokken blijven bij de uitvoering. “In Deventer zie ik enorm veel creatieve kracht bij jongeren. Deze subsidieregeling kan ze een eind op weg helpen. En als ze het plan zelf uitvoeren, is de kans van slagen het grootst,” aldus wethouder Ilse Duursma die cultuur en Jeugd in portefeuille heeft.

Ook bestaande plekken

Met het geld uit de subsidieregeling kunnen ook bestaande plekken nieuw leven worden ingeblazen. Voorbeelden zijn repetitieruimtes en creatieve broedplaatsen. Aanvragen kunnen vanaf 1 juli 2023 worden ingediend. Informatie over de aanvraagprocedure vindt u binnenkort op www.deventer.nl.