DEVENTER - Het ene voertuig maakt meer geluid dan de ander. Voertuigen die veel geluid maken kunnen zorgen voor overlast. Bijvoorbeeld bij mensen die vlak bij een drukke weg wonen. De gemeente gaat daarom in samenwerking met een aantal partijen in de stad aan de slag om geluidsoverlast van voertuigen te verminderen.


Wethouder Frits Rorink: “De afgelopen maanden hebben we met verschillende partijen in de stad gesprekken gevoerd over verkeerslawaai. Hoe zorgen we er samen voor dat het verkeersgeluid binnen de perken blijft? Dat gaat niet alleen over motoren, maar ook over brommers, scooters en auto’s. We komen nu met een eerste pakket aan maatregelen om geluidsoverlast van voertuigen te verminderen.”

Melden wordt makkelijker

De gemeente gaat in samenwerking met de Omgevingsdienst de mogelijkheden verbeteren voor het melden van geluidsoverlast.

Geluidsmetingen

Ook gaat de Omgevingsdienst geluidsmetingen doen naar de hoeveelheid en de veroorzakers van geluidsoverlast. Er wordt gebruik gemaakt van camerabeelden. De camerabeelden worden alleen gebruikt om de voertuigcategorie van de veroorzaker van het geluid vast te stellen.

Te Luid Geluid is Uit

Op vijf plekken in Deventer wordt op het wegdek een logo geplaatst van de campagne Te Luid Geluid is Uit. Deze campagne is een initiatief van verenigingen van motorrijders.

Controle

Op basis van de meldingen en de geluidsmetingen wordt de politie gevraagd om gericht te controleren op geluidsoverlast.

Raad

Naar aanleiding van een motie over het tegengaan van geluidsoverlast door motoren, heeft de raad het college verzocht om te onderzoeken welke concrete maatregelen mogelijk en passend zijn om geluidsoverlast te verminderen. Dit pakket aan maatregelen is het begin van een traject. Samen met partijen in de stad blijft de gemeente kijken, leren en onderzoeken wat we kunnen doen om geluidsoverlast van voertuigen te verminderen.