DEVENTER - Deventer gaat experimenteren met de basisbaan. De basisbaan is een op maat gemaakte baan voor mensen die het op de gewone arbeidsmarkt niet redden. Het gaat om banen waar maatschappelijke taken worden uitgevoerd en waar mensen voor betaald krijgen. Een plek om weer aan sociale contacten te werken en om structuur te krijgen in het leven. De basisbaan biedt inwoners en organisaties kansen om bij te dragen aan de samenleving.

Thomas Walder, wethouder Werk: “Werken is één van de belangrijkste manieren om mee te doen in de maatschappij. Het draagt bij aan gezondheid, geluk, welzijn en inclusie. Voor heel veel mensen is het hebben van werk een vanzelfsprekendheid. Maar er is ook een groep mensen waarbij het niet lukt om aan het werk te komen. Mensen die al jarenlang afhankelijk zijn van een uitkering omdat de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt te groot is. Met het risico op eenzaamheid, slechte gezondheid, armoede en een gevoel van minderwaardigheid. Met de basisbaan krijgen nog meer mensen de kans om weer mee te doen.”

Basisbanen
Het gaat om banen die gecreëerd worden in de (semi)publieke sector. Bedoeld voor mensen die anders niet of nauwelijks aan het werk komen. De basisbanen zorgen niet voor verdringing op de arbeidsmarkt. Het zijn extra banen die speciaal gecreëerd worden voor de doelgroep. De banen moeten bijdragen aan het welzijn en de financiële redzaamheid van deze inwoners.

Extra middel
Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering worden nu ook al geholpen door de gemeente. Bijvoorbeeld door samen op zoek te gaan naar vrijwilligerswerk of een beschutte werkplek. De basisbaan is een extra middel om mensen de kans te geven om mee te doen.

Ervaring opdoen met basisbaan
Mensen met een basisbaan zijn uit de uitkering en komen in dienst van een werkgever. De gemeente start het eerste jaar met een groep van 5 tot 10 mensen om ervaring op te doen met de basisbaan. De verwachting is dat de basisbaan na een jaar ervaring opdoen breder wordt ingezet.

Sport- en onderwijssector
In het eerste proefjaar kiest de gemeente voor banen in de sportsector en onderwijssector. In de onderwijssector gaat het bijvoorbeeld om ondersteunende taken zoals het onderhoud van het terrein, het opnemen van de telefoon, werkzaamheden in de kantine en taken als gastheer of gastvrouw en om ondersteunende onderwijstaken. In de sportsector gaat het bijvoorbeeld om schoonmaakwerkzaamheden, administratieve taken, kleine onderhoudstaken, ondersteuning bij het organiseren van toernooien en taken als gastheer of gastvrouw.