DEVENTER - De gemeente onderzoekt of het pand aan de Charles Rochussenstraat 16-18 geschikt is voor de ombouw tot flexwoningen.


Het pand is in eigendom van woningcorporatie Rentree en in het verleden gebruikt voor zorg. Het staat momenteel leeg. Rentree is bezig met het voorbereiden om te gaan verhuren als kamers, maar gaat nu samen met de gemeente onderzoeken wat er nodig is om dit pand om te bouwen naar zelfstandige flexwoningen. Buurtbewoners zijn deze week geïnformeerd en er volgt later nog een inloopbijeenkomst.

Aanpassingen pand

Net als in het hele land kent ook Deventer een woningtekort. Er wordt gebouwd, maar dat kost veel tijd. Flexwoningen kunnen relatief snel gerealiseerd worden en de druk op de gespannen woningmarkt enigszins verlichten. Het gaat veelal om woningen op een locatie, die tijdelijk (maximaal 15 jaar) geschikt is gemaakt voor woningbouw. In het geval van de Charles Rochussenstraat gaat het om een bestaand, leegstaand pand. Met een beperkt aantal aanpassingen aan het gebouw is het wellicht mogelijk 14 tot 16 woningen te realiseren.

Woningzoekenden

De woningen zijn bedoeld voor mensen die dringend woonruimte zoeken. Dat kunnen starters zijn op de woningmarkt, mensen die tijdelijk hun huis uit moeten (bijvoorbeeld vanwege een renovatie), mensen die snel woonruimte nodig hebben door een echtscheiding of faillissement of mensen met een verblijfsstatus. Flexwoningen zijn niet bedoeld voor studenten; voor hen is er immers studentenhuisvesting. Ook arbeidsmigranten komen niet in aanmerking voor flexwoningen.