DEVENTER - De provincie Overijssel maakt het voor inwoners aantrekkelijk om kleinschalig bomen te planten. Door de vernieuwde subsidieregeling kunnen aanvragers voor een straat, een wijk, een buurtschap of een dorp hun verzoek bundelen.


Dat betekent dat ook inwoners van de gemeente Deventer een aanvraag kunnen indienen op basis van de nieuwe regeling.

Eenvoudiger

Dankzij de nieuwe regeling wordt het voor een straat, een wijk, een buurtschap of een dorp veel eenvoudiger om met een gecombineerde aanvraag bomen of bosplantsoen aan te leggen. De subsidie wordt verstrekt voor de aanplant van bomen of bosplantsoen, inclusief de bijbehorende palen en banden voor ondersteuning van de bomen en grondverbeteraar.

Deventer wethouder Marcel Elferink is blij met de actie: “Een mooie kans voor Deventenaren om ook hun straat, wijk, buurt of dorp groener te maken. Met deze regeling kunnen inwoners hun buurt mooier maken en een steentje bijdragen om klimaatverandering en hittestress tegen te gaan.”

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de aanplant van bomen of bosplantsoen voldoen aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden zijn te vinden op de website van de provincie: www.overijssel.nl.

Het bosplantsoen of de bomen moeten tussen 1 oktober 2022 en 1 maart 2023 worden aangeplant.

Willen inwoners één of meerdere bomen te planten op grond van de gemeente Deventer, dan zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Hierover kunnen de inwoners contact opnemen met de gemeente Deventer.

Iedereen een boom

Provinciale Staten van Overijssel heeft in november 2018 een motie aangenomen met als doel het aanplanten van één boom per inwoner. Dit plan, om concreet 1,1 miljoen bomen extra aan te planten in Overijssel, is momenteel in uitvoering. De teller staat al op ruim 350.000 bomen.

Met dit plan ontwikkelt de provincie beleid om op een slimme manier nieuwe bomen te planten om klimaatverandering tegen te gaan. Ze doet dit ook met oog voor het landschap, de inzet op kringloopeconomie, betere omstandigheden voor plantensoorten, dieren en insecten, het opvangen van CO2, en het zo mooi mogelijk inrichten van de provincie.