DEVENTER - Ook in Deventer worden velen geraakt door de gevolgen van corona. Het college heeft een overzicht gemaakt van de gevolgen voor de gemeente. Het college wil maatschappelijke instellingen helpen de komende winter te overbruggen en volgend jaar de balans opmaken.


Wethouder financiën Liesbeth Grijsen: “We doen wat we kunnen om maatschappelijke organisaties die het moeilijk hebben door deze periode te loodsen. En zoals het er nu naar uitziet hebben we daar voldoende financiële middelen voor.” De steun is met name voor aan de gemeente gelieerde instellingen en in aanvulling op wat het Rijk doet. Grijsen: “We zien een heel divers beeld in de Deventer samenleving wat betreft de gevolgen. Maar het meest opvallend zijn de veerkracht en saamhorigheid in onze samenleving.”

Afwegingen

Voor de zomer heeft het college al maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ondernemers en instellingen de eerste periode konden overbruggen. Het college doet nu een voorstel voor de afwegingen bij ondersteuningsverzoeken voor de komende periode en gaat hierover in gesprek met de gemeenteraad.

Ondersteuning

Instellingen krijgen zo nodig verder uitstel van betaling van belasting en bijvoorbeeld huur tot komend voorjaar. Het college scheldt de huur kwijt van accommodaties aan amateursportverenigingen voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020, vooruitlopend op en onder voorwaarde van de aangekondigde tegemoetkoming van het Rijk. Als het noodzakelijk is, krijgen maatschappelijke instellingen overbruggingsleningen tot het voorjaar. Bij de jaarrekening 2020 die begin 2021 wordt opgemaakt, komen instellingen in aanmerking voor compensatie. De voorwaarden hiervoor worden nog verder uitgewerkt.

Corona Initiatief Fonds

Er komt een Corona Initiatief fonds, gericht op het stimuleren van gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan een gastvrije stad en dorpen. De gemeente stelt hiervoor 2 ton in euro’s beschikbaar. Wethouder Economie Thomas Walder: “Het college kiest voor maatregelen om de gehele Deventer economie te stimuleren, om er voor te zorgen dat ondernemers zo snel mogelijk kunnen werken aan herstel.”

Gevolgen begroting

Aan de raad wordt voorgesteld bij de begroting voor 2021 een reservering te doen om volgend jaar ruimte te hebben voor de afhandeling van de gevolgen van corona. Ook al zijn veel bedragen nu nog onzeker, het gaat om 2 à 3 miljoen euro. Grijsen: “Dat is een fors bedrag, maar dankzij ons financiële beleid zijn we voorbereid op tegenvallers. Er komt ook geld vrij doordat het Rijk enkele kortingen niet toepast. Dat geeft ons nu ruimte om bij te springen op plekken waar de nood het hoogst is.”

Vervolg

De voorstellen zijn voorlopig en worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college is voornemens eind september een definitieve keuze te maken. Nadrukkelijk zijn de huidige voorstellen gebaseerd op de stand van zaken. De coronacrisis gaat gepaard met veel onzekerheden. Hoe deze crisis zich in het najaar ontwikkelt, kan van invloed zijn op de huidige voorstellen.