DEVENTER - Veel huiseigenaren willen graag energie besparen en hun woning isoleren. Bij isolatiemaatregelen moeten ze wel rekening houden met de huismus, gierzwaluw en vleermuis. Deze mogen volgens de Wet natuurbescherming (Wnb) niet worden lastiggevallen, gedood en hun nesten mogen niet worden verstoord.


Juist slecht geïsoleerde woningen zijn erg geschikt als rust- of nestplek voor deze dieren. De gemeente laat daarom groot onderzoek doen in meerdere wijken en dorpen. Eerder werd eenzelfde onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van deze beschermde diersoorten in Zandweerd, Ludgeruskwartier en Bathmen.

Goed volk: onderzoekers in de wijk

In april 2023 is adviesbureau EcoTierra gestart met het mussenonderzoek. Vanaf half mei 2023 tot in september 2023 volgen de onderzoeken door Ecogroen naar zwaluwen en vleermuizen. Overdag en ’s nachts lopen of fietsen daarom regelmatig ecologen door de straten.

Omdat huismussen en gierzwaluwen tegen zonsondergang hun nestplekken in woningen invliegen en vleermuizen juist dan de nesten verlaten, vinden de onderzoeken plaats in de avond, nacht en vroege ochtend. De onderzoekers kijken of er dieren naar binnen of buiten vliegen bij de gevels en zijn hiervoor een aantal uur per dag in de wijk. Naast de camera’s die de onderzoekers meenemen, gebruiken de onderzoekers soms ook een zaklamp om op de gevel te schijnen.

Herkenbaarheid van de onderzoekers

De onderzoekers blijven tijdens het werk op openbaar terrein (trottoir en/of openbare weg) en komen niet op privéterrein. De medewerkers zijn herkenbaar aan gekleurde reflecterend hesje. U kunt de medewerkers die onderzoek doen altijd vragen naar de brief van de gemeente.

Tips of vragen voor de onderzoekers?

Soms ontdekken inwoners zelf vleermuizen of een vogelnest in een holle boom of in de spouw van hun woning. De onderzoekers horen dat graag. Ook kunt u bij hen terecht voor vragen. Heeft u andere vragen, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0570