DEVENTER - De gemeenten Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen werken samen op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de inwoners in de regio gebaat is bij een woon-zorgvoorziening die er op dit moment nog niet is.


Het gaat om mensen met langdurige psychiatrische problematiek en verslaving, vaak zonder vaste woonplek. Met een nieuwe woon-zorgvoorziening krijgen deze inwoners een woonplek met begeleiding, zodat rust ontstaat voor henzelf en hun omgeving. De meeste inwoners die naar de woon-zorgvoorziening willen verhuizen, verblijven momenteel in Deventer. Daarom wordt een geschikte locatie binnen de gemeente Deventer gezocht.

Eigen woonplek als basis

De groep inwoners met langdurige psychiatrische- en verslavingsproblemen, zonder vaste woonplek, maakt nu noodgedwongen gebruik van de tijdelijke opvanglocaties (maatschappelijke opvang). Omdat er voor hen geen geschikte permanente woonplek beschikbaar is blijven zij ongewild en onterecht in de tijdelijke opvang. Ook verblijft een deel van hen ten onrechte in een andere vorm van beschermd wonen.

Betere kwaliteit van leven

In de nieuwe woon-zorgvoorziening krijgen ze een eigen woonruimte. Er is dag en nacht toezicht en professionele begeleiding aanwezig. De begeleiding in een woon-zorgvoorziening richt zich bijvoorbeeld op een daginvulling, het opbouwen of onderhouden van een sociaal netwerk, het voeren van een huishouden en omgaan met geld.

Het hebben van een vaste woonplek samen met passende ondersteuning geeft deze inwoners meer rust, en daarmee naar verwachting een betere kwaliteit van leven.

Locatie woon-zorgvoorziening

Het is de bedoeling dat in 2022 zorgvuldig naar een geschikte locatie voor de woon-zorgvoorziening wordt gezocht. Er wordt gezocht in alle delen van de gemeente Deventer. Bij een mogelijke locatie wordt vroegtijdig contact gezocht met (eventuele) omwonenden en de gemeenteraad van Deventer.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de ontwikkeling duurt, dat hangt af van de uiteindelijke locatie. De locatie moet ruimte bieden voor ongeveer 25 personen.

Tactus Verslavingszorg ontwikkelt

Tactus, specialist in verslavingszorg in deze regio, gaat aan de slag met de ontwikkeling van deze woon-zorgvoorziening. Tactus heeft inloopvoorzieningen in Deventer en Zutphen, en voert voor de regio Midden-IJssel de verslavingszorg en -preventie uit. Tactus heeft ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van woon-zorgvoorzieningen voor mensen die verslaafd zijn (geweest) in diverse steden.