DEVENTER - Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld om over te gaan tot opkoopbescherming voor woningen tot 355.000 euro in Rivierenwijk, Keizerslanden, Voorstad, Zandweerd, Colmschate-Noord, Colmschate-Zuid en de Binnenstad. Daarmee wil het college voorkomen dat in deze wijken schaarse koopwoningen worden opgekocht om daarna verhuurd te worden.


“Ook de druk op de Deventer woningmarkt is groot.” legt wethouder Rob de Geest (Wonen) uit. “Daarom willen we voor deze wijken dat koopwoningen worden gekocht door mensen die er zelf gaan wonen en niet bij commerciële partijen die de woningen meteen weer voor veel geld verhuren. In deze schaarste moeten we onze inwoners beschermen tegen prijsopdrijvende opkoop van woningen waarin we willen dat kopers zelf gaan wonen”.

De opkoopbescherming geldt voor een periode van vier jaar na aankoop door de eigenaar, daarna vervalt het verbod. Woningen die nu al verhuurd worden, mogen na verkoop wel in de verhuur blijven. Verder biedt de wet vrijstellingen zodat het wel mogelijk is om te verhuren aan familie.

Deventer kiest gericht voor deze wijken, omdat die volgens de gemeente specifieke aandacht verdienen. Zo worden in Rivierenwijk koopstarters sterk verdrongen door investeerders. Daar wordt 34 procent van de koopwoningen die in de verkoop komen, gekocht door een investeerder. Van alle koopwoningen in deze wijk is 24 procent in handen van een investeerder.
Ook in Keizerslanden zien we dat investeerders jaarlijks relatief veel woningen kopen: 15 procent van de koopwoningen die op de markt vrij komen.

Het aanbod van middeldure en vrije sector huurwoningen blijft de komende jaren verder groeien. Verschillende nieuwbouwprojecten en verbouwingen van kantoorpanden met dit huuraanbod zijn al in voorbereiding.