DEVENTER - Woonstichting de Marken en ontwikkelaar Ter Steege Bouw Vastgoed hebben plannen voor de bouw van 60 tot 100 woningen aan de Woertmansweg in Bathmen.

De plannen, met een mix van koopwoningen en sociale huurwoningen, sluiten goed aan bij het Gebiedsperspectief Dorpsrand Bathmen dat de gemeente opstelde in samenwerking met de inwoners van Bathmen.

Wethouder Lars Wijnhoud: "Veel Bathmenaren dachten de afgelopen jaren mee over de toekomst van het wonen in hun dorp. Het is mede dankzij hen dat we nu voor deze eerste locatie uit het Gebiedsperspectief concreet aan plannen voor een nieuwe woonbuurt gaan werken. Een mooie en belangrijke stap. En ook in het vervolgtraject blijven de inwoners van Bathmen betrokken."

Geleidelijke groei

Om Bathmen leefbaar te houden, met voldoende voorzieningen, is het nodig dat het dorp geleidelijk groeit, was in 2020 de conclusie van de Dorpsvisie 2020-2025. Tot 2035 is er behoefte aan zo’n 650 nieuwe woningen, waarvan circa 150 in het bestaande dorp en circa 500 langs de dorpsranden ontwikkeld kunnen worden. Vooral voor jonge huishoudens (starters), senioren en een deel voor gezinnen, moet er nieuw woningaanbod komen.

Afspraken

Een van de geschikte locaties hiervoor is het terrein tussen de Woertmansweg en de Grote Molenakker. De komende tijd gaan gemeente Deventer, Woonstichting De Marken en Ter Steege Bouw Vastgoed samen de haalbaarheid onderzoeken. De afspraken hierover legden zij vast in een intentieovereenkomst die ze op 1 juli officieel tekenden, in aanwezigheid van de Werkgroep Wonen Bathmen. In de overeenkomst staan onder meer afspraken over de onderzoeken die gedaan moeten worden, en over de communicatie met en het betrekken van omwonenden en andere betrokkenen.

Wethouder Lars Wijnhoud: "In het Gebiedsperspectief staat wat Bathmenaren belangrijk vinden voor de nieuwe buurten aan de randen van het dorp. Die buurten moeten goed aansluiten op de bestaande structuren, er moet een mix aan woningen komen voor diverse doelgroepen, en de inwoners hechten ook veel waarde aan groen. We gaan zorgen dat ze het Gebiedsperspectief goed kunnen herkennen in de nieuwbouwplannen."

Vervolg

Het ondertekenen van de intentieovereenkomst is de eerste stap. Bewoners, andere betrokkenen en gemeenteraad kunnen daar op diverse momenten inbreng op leveren.