DEVENTER - Plattelands Jongeren Bathmen wordt ingeschreven in het Gulden Boek van de gemeente Deventer. Hiermee wordt uiting gegeven aan de bijzondere betekenis van 100 jaar Plattelands Jongeren Bathmen.

31 januari 2020 bestond de vereniging 100 jaar. De inschrijving in het Gulden Boek kon later dat jaar niet doorgaan door de toen geldende maatregelen tegen het coronavirus. Nu, ruim 1,5 jaar later kan dit wel.

Plattelands Jongeren Bathmen heeft als doel jongeren organisatiebesef bij te brengen en zich op sociaal, cultureel, maatschappelijk en economisch gebied te ontwikkelen. De vereniging heeft ongeveer 450 leden in de leeftijd van 16 tot en met 35 jaar. Zij is opgericht in 1920 onder de naam 'Jong Bathmen'. Er was in die tijd sprake van een jongens- en een meisjesafdeling. In 1963 zijn de afdelingen met elkaar 'getrouwd' en samen verdergegaan.

Jaarlijks worden er meerdere activiteiten georganiseerd, waarbij het belang van het dorp Bathmen nooit uit het oog wordt verloren en de saamhorigheid onder de jongeren wordt versterkt.

Jaarlijkse Boeldag

De Boeldag is zo’n terugkerend event. De jongeren halen bij de mensen thuis diverse spullen op met trekkers en wagens. De spullen worden uitgestald in manege ’t Ruiterkamp. Bij de jaarlijkse Boeldag proberen de vele PJB-ers de spullen te verkopen om elk jaar een zo’n groot mogelijke opbrengst te genereren voor een goed doel. Dit kan een club, vereniging of kerk in Bathmen zijn.

Tijdens de Boeldag op 23 oktober wordt Plattelands Jongeren Bathmen ingeschreven in het Gulden Boek van de gemeente Deventer.