DEVENTER - De gemeente start dit jaar een verkeersproef met eenrichtingsverkeer in de Rielerweg. De gemeente onderzoekt met deze proef of de straat veiliger en overzichtelijker wordt. De proef duurt 12 maanden. Eenrichtingsverkeer geldt dan voor motorvoertuigen. Het gaat om het gedeelte tussen de Veenweg en de Brinkgreverweg.


Daarnaast komt er een digitaal snelheidsbord in de Rielerweg en wordt het kruispunt met de Veenweg volgend jaar aangepakt.


Met de buurt

De gemeente is de afgelopen maanden in gesprek geweest met de buurt, ondernemers en belangengroepen. Het verkeersveiligheidsgevoel in de Rielerweg is voor veel mensen laag. Met deze drie maatregelen hoopt het college de Rielerweg veiliger en overzichtelijker te maken, rekening houdend met de verschillende belangen van inwoners, ondernemers en weggebruikers.

Verkeersonderzoek

Voordat eenrichtingsverkeer wordt ingesteld komt er een verkeersonderzoek in de Rielerweg. De gemeente meet een aantal weken al het verkeer in en rondom de Rielerweg. Met deze gegevens kan de gemeente de situatie vóór, tijdens en na de proef goed vergelijken.

Rijrichting nog bepalen

Na het verkeersonderzoek wordt ook bepaald wat de verplichte rijrichting voor motorvoertuigen is tijdens de proef. Voor het instellen van eenrichtingsverkeer moet een officieel verkeersbesluit worden genomen.


Fietsers

Voor fietsers verandert er niets. Zij krijgen meer ruimte op straat. De gemeente onderzoekt met deze proef of de straat veiliger en overzichtelijker wordt.

Monitoring

De gemeente verzamelt data om de verkeersveiligheid te monitoren tijdens de proef. Er wordt goed gemeten hoeveel verkeer er door de Rielerweg en omliggende straten heeft gereden. Daarnaast helpen bewoners en ondernemers uit de Rielerweg en omgeving mee met deze monitoring. Ze krijgen gedurende de proef een vragenlijst om de veiligheid te toetsen.

Weggebruikers worden ook bij de proef betrokken. Regelmatig krijgen ze op straat de vraag hoe ze de verkeersveiligheid ervaren met het eenrichtingsverkeer. Op basis van al deze data komt er een besluit of de verkeerssituatie definitief wordt of niet.

Digitaal snelheidsdisplay

Los van de verkeerproef wordt er een digitaal snelheidsdisplay (DSI) in de Rielerweg geplaatst. Een DSI heeft een snelheidsverlagend effect. Het bord wordt regelmatig op een andere plek in de Rielerweg geplaatst.

Veiliger maken kruispunt

Het kruispunt Veenweg/Rielerweg wordt veiliger gemaakt. De werkzaamheden starten in 2023. Verkeer vanuit de Veenweg moet altijd stoppen op de kruising. Om die situatie extra te verduidelijken, wordt het kruispunt (plateau) opgehoogd en de drempels worden steiler. De drempels komen dichter bij de kruising te liggen.

Verder komen er opvallende fluorescerende stopborden. De belijning wordt verbeterd en de stopstreep wordt verbreed naar een halve meter.

Meer informatie is te vinden op www.deventer.nl/rielerweg.