DEVENTER - Deventer blijft zich de komende jaren gericht inzetten voor de emancipatie en acceptatie van lhbtiq+ inwoners. In de aanloop naar de Coming Out Dag (11 oktober 2023) ondertekende wethouder Rob de Geest (Inclusie) op een bijeenkomst in Ede hierover een intentieverklaring met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deventer ontvangt voor de komende vier jaar € 80.000 van dit ministerie om het lokale lhbtiq+ emancipatiebeleid te versterken.


Stagnatie

De emancipatie en acceptatie van lhbtiq+ personen in Nederland vertoonde de afgelopen decennia een positieve ontwikkeling. Volgens het ministerie blijkt uit Nederlands en Europees onderzoek dat deze tendens de laatste jaren niet krachtig doorzet. Zo stagneert het aantal Nederlanders dat positief staat tegenover lhbtiq+ personen en ligt zichtbare intimiteit tussen mensen van gelijk geslacht nog uiterst gevoelig.

Speerpunten

Vorige week heeft de gemeenteraad het Beleidskader Diversiteit & Inclusie vastgesteld. Dat geldt als basis om het beleid voor diversiteit en voor de lhbtiq+ gemeenschap in Deventer verder voort te zetten. Wethouder Rob de Geest: “In Deventer behandelen we elkaar gelijk; wie je ook bent, waar je ook in gelooft, of van wie je ook houdt. De komende jaren gaan we de zichtbaarheid van Deventer als inclusieve gemeente vergroten, we breiden educatie, voorlichting en bewustwording verder uit. Als mensen zich gediscrimineerd voelen, dan willen we dat zij zich vrij voelen om dat te melden en dat zij het Meldpunt Discriminatie Deventer beter weten te vinden.”

De gemeente trekt samen op met verschillende samenwerkingspartners om deze speerpunten uit het beleidskader verder vorm te geven.

Geld voor emancipatiebeleid

Beleid om de emancipatie van lhbtiq+ personen te versterken blijft hard nodig, vindt ook minister Dijkgraaf van OCW, die verantwoordelijk is voor emancipatiebeleid. Hij zet daarom voor de periode van 2023 - 2026 de aanpak Regenboogprogramma voort met de zogeheten Regenboogsteden. De gezamenlijke ambitie is om de acceptatie van lhbtiq+ personen te laten toenemen onder de gehele bevolking. Volgens OCW is daarbij extra aandacht nodig voor jongeren, ouderen en in kringen waar lhbtiq+ zijn nog een taboe is. Vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen lhbtiq+ personen moeten afnemen.