DEVENTER - In alle vroegte tekenden gedeputeerde Monique van Haaf, wethouder Rob de Geest en André ten Vergert, voorzitter Platform Wonen Deventer, vanochtend voor de Woningbouwaanpak Deventer. Met deze handtekeningen verbinden de partijen zich om samen de grote woningbouwopgave waar te maken.

Een actieve beweging naar écht samenwerken is op gang. “En dat kan ook eigenlijk niet anders gezien de grote woningbouwopgave van Deventer”, legt wethouder Rob de Geest uit. “De vraag naar woningen in de gemeente is groot, vanuit eigen inwoners, maar ook van mensen daarbuiten. Dit vraagt om een goede dialoog over de toekomst. Wat voor gemeente wil Deventer zijn?”

De gemeente heeft deze vraag opgepakt en haalt momenteel ambities en doelen voor haar dorpen en stad op bij verschillende partijen, waaronder het Platform Wonen Deventer.

Woningbouwimpuls

Ook Den Haag waardeert de kansen voor Deventer. Dat bleek vorige week, toen het Rijk 3,2 miljoen toekende als woningbouwimpuls voor de complexe ontwikkeling van locaties rondom de binnenstad, de zogeheten centrumschil. “Een terechte beloning voor een intensieve en goede samenwerking met alle partijen, waaronder het Platform Wonen Deventer”, vindt gedeputeerde Monique van Haaf. De provincie Overijssel stelde eerder al 1 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van de Lebuinuspleinen.

Deelgevers

Platform Wonen Deventer is een vereniging die bestaat uit marktpartijen uit de bouw zoals ontwikkelaars, bouwers, woningbouwcorporaties, makelaars, provincie Overijssel en de gemeente Deventer. Het platform bestaat sinds 2011 en stimuleert samenwerking in de woningbouw. “We noemen de samenwerkende partijen in het platform de ‘deelgevers’, legt André ten Vergert uit. “Een deelgever dient altijd een groter belang: in dit geval de toekomst van Deventer. Zij zien de woningbouwopgave als middel om invulling te geven aan de ambities van Deventer.”

Bouwen op je best

Platform Wonen heeft de uitnodiging van de gemeente Deventer en de provincie Overijssel opgepakt en organiseert de dialoog Samenwerken aan de Stad. De woningbouwaanpak Deventer gaat over de kracht van samen, het belang van een duidelijke stip op de Horizon en een gedeelde en aanpasbare woningbouwprogrammering. De Geest: “Het uiteindelijke doel? De gewenste woning bouwen voor de juiste bewoner op de beste plek.”