DEVENTER - De vrijetijdssector is belangrijk voor Deventer. De sector levert een grote bijdrage aan de lokale economie. Daarom is er samen met verschillende partners een 'uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie' opgesteld. Dit programma richt zich op de kansen die de vrijetijdssector biedt voor de gemeente. Met aandacht voor de leefbaarheid van de stad en het buitengebied.

Wethouder Economie Thomas Walder: “Vrijetijdseconomie gaat over alle activiteiten buitenshuis op het gebied van vrije tijd, waardoor inwoner, toerist en recreant graag in de gemeente verblijft. Van fietsen, cultuur en evenementen tot winkelen, sporten en horecabezoek. De vrijetijdssector is een veerkrachtige sector waar samen wordt gewerkt aan een sterk Deventer. Het nieuwe uitvoeringsprogramma geeft richting voor komende jaren. We werken samen aan een stad, dorpen én buitengebied waar mensen graag willen zijn.”

Vijf ambities
In het uitvoeringsprogramma zijn vijf ambities beschreven: beleefbare stad: van place to buy naar place to be, prettig verblijven (verblijfsaccommodaties), synergie creëren tussen stad en platteland, beleefbaar groen en water en de sector in beeld. De komende jaren zal er samen met ondernemers, de marketingpartijen en andere partners opgetrokken worden om aan de ambities te werken.

Deventer in trek bij bezoekers
Deventer is als authentieke, eigenwijze, vernieuwende Hanzestad in trek bij bezoekers. Jaarlijks bezoeken miljoenen mensen uit binnen-en buitenland de gemeente Deventer. Zij bezoeken niet alleen de stad, maar ook het mooie buitengebied en de dorpen. De verwachting is dat het aantal bezoekers in de komende jaren zal toenemen.

Vermaak voor inwoners

De vrijetijdseconomie gaat niet alleen over bezoekers van buitenaf, maar ook over het vermaak voor inwoners uit de gemeente zelf. Ook is er aandacht voor de eventuele overlast van de vrijetijdseconomie. Uit het bewonersonderzoek over het toerisme in de stad Deventer blijkt dat er op dit moment veel steun is voor toerisme bij de meerderheid van de bevolking: meer dan 85 procent van de Deventer bevolking vindt dat Deventer een toeristische bestemming moet blijven.