DEVENTER - De horecabedrijven Zus. Bar-Kitchen, Sushi by me en de opvolger van de inmiddels verhuisde Humpie Dumpie's aan de Brink, mogen het extra terras aan de oostzijde van De Waag blijven gebruiken.

Vanwege corona waren de terrassen al tijdelijk uitgebreid

Nu is dit omgezet naar een blijvende uitbreiding onder voorwaarden die ervoor zorgen dat de terrassen passen bij de uitstraling van de Brink. Het college van B&W heeft dit besloten en volgt daarmee het advies van de PlanAdviesRaad (PAR).

Passend bij uitstraling

Wethouder Thomas Walder vindt belangrijk dat de uitbreiding past in het beeld van de Brink. “De uitstraling van de Brink vraagt om een zorgvuldige afweging tussen het ruimte bieden aan de ondernemers en de cultuurhistorische waarden van de Brink en het gebouw De Waag. Dat hebben we gedaan door de PAR erbij te betrekken en dit onder voorwaarden toe te staan.”

De terrassen mogen jaarlijks van april tot en met september geëxploiteerd worden. De voorwaarden gaan vooral over ligging en inrichting van het terras. Zo moet het terras losstaan van de gevel van De Waag, moet het terras chique en ingetogen zijn en de terrasschermen transparant.

Geen ‘eilandterras’

Een verzoek van café Persee voor een permanent ‘eilandterras’ op de Brink is afgewezen. Ook hierin volgt het college het advies van de PAR. Een dergelijk eilandterras past volgens de PAR niet binnen het vastgestelde terrasbeleid. Een vrij liggend, solitair terras op de Brink is ongewenst.