DEVENTER - Het fietspad bij Mimik is verplaatst naar achter de stadsmuur. Voor de veiligheid van fietsers en bezoekers van Mimik, zijn afzetpaaltjes tussen het fietspad en het voorplein van Mimik geplaatst.


Het gaat om een tijdelijke situatie. Het college van burgmeester en wethouders wil alvorens een definitief besluit te nemen over waar het fietspad moet komen eerst nog eens goed in gesprek met omwonenden en belanghebbenden.

Barriers blijven nog even staan

De rood-witte barriers op de Welle blijven voorlopig nog staan zodat weggebruikers op het juiste deel van de weg blijven - en in afwachting van werkzaamheden op het voorplein van Mimik. Daar wordt na de bouwvak mee gestart. Tijdens de werkzaamheden moeten fietsers weer even vóór de stadsmuur fietsen.