DEVENTER - Sinds zondag 10 december duurt de treinreis tussen Deventer en Berlijn weer een half uur korter: de intercity Berlijn, die dagelijks zes keer vertrekt vanaf station Deventer, doet er nu nog maar 4.33 uur over.


Locomotief

De versnelling is mogelijk dankzij een snelheidsverhoging, aanpassingen in de dienstregeling en de infrastructuur en de inzet van een nieuwe locomotief. Wethouder Marcel Elferink (mobiliteit) reisde zondag mee met de feestelijke rit in de Berlijntrein die de NS organiseerde ter ere van deze versnelling.
‘De Berlijntrein is belangrijk voor Deventer, en Deventer is belangrijk voor de Berlijntrein’, aldus wethouder Elferink. ‘Vanuit Noord-, Oost- en Zuid-Nederland reizen mensen met de trein naar Deventer om hier over te stappen op de Berlijntrein. En mede dankzij deze Berlijntrein heeft Deventer ook goede rechtstreekse treinverbindingen met Amsterdam.’

Aantrekkelijk woongebied

Het station van Deventer is een belangrijk knooppunt voor het personenvervoer in Oost-Nederland, met aansluitingen naar alle windrichtingen. De nabijheid van goed openbaar vervoer maakt het stationsgebied ook tot een aantrekkelijk woongebied.


Nieuwbouwprojecten

Er staan daarom diverse nieuwbouwprojecten op stapel voor verdere ontwikkeling van de stationsomgeving. Stadscampus De Kien ontwikkelt zich daar de komende jaren tot een levendig gebied waar mensen wonen, werken, studeren en elkaar ontmoeten. En een nieuwe tunnel onder het station moet de Voorstad en de binnenstad beter met elkaar verbinden.

Versnellen en versterken

Rijksoverheid, provincie, NS, Prorail en de gemeente Deventer gaan hierover de komende tijd met elkaar in gesprek, om te zorgen dat al die ontwikkelingen elkaar niet in de weg zitten maar elkaar juist versnellen en versterken.