DEVENTER - Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander neemt burgemeester Ron König op maandag 26 april telefonisch contact op met de veertien gedecoreerden om hen persoonlijk te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde.


De heer J. Ackerstaff (08-04-1939)

De heer Jan Ackerstaff ontplooide/ontplooit de volgende activiteit:

1970 – heden voorzitter, penningmeester, sportcoördinator Wijk en Speeltuinvereniging de IJssel

De heer J. Ackerstaff is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

__________________________________________________
De heer K. Alan (19-07-1971)

De heer Kerem Alan ontplooide/ontplooit de volgende activiteit:

2002 – heden voorzitter, voorganger, leraar, bestuurder Centrum Moskee Deventer

De heer K. Alan is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

___________________________________________________

De heer B. Breukink (30-03-1947)

De heer Barend Breukink ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1970 – heden voorzitter, oprichter, organisator buurtvereniging Traasterdijk Bathmen

1970 – heden initiator, organisator, uitvoerder activiteiten voor de Bathmen gemeenschap

1974 – heden mede-oprichter, voorzitter The Pickwick Players

2017 – heden mede-oprichter, secretaris, penningmeester Stichting Sylvester

De heer B. Breukink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

___________________________________________________

Mevrouw B.J. Broekhuis (21-09-1946)

Mevrouw Betty Broekhuis ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1962 – 2012 jeugdwerkleiding PKN Deventer

2002 – 2015 mantelzorg neefjes en nichtjes

2004 – 2009 mantelzorg moeder

2010 – 2019 ouderling PKN Deventer

2010 – heden ouderen pastoraat PKN Deventer

Mevrouw B. Broekhuis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

___________________________________________________

Mevrouw S. Erdem (20-12-1968)

Mevrouw Suriye Erdem ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

2002 – heden vrijwilliger vrouwencommissie Centrum Moskee Deventer

2010 – heden voorzitter vrouwencommissie Centrum Moskee Deventer

2013 – heden lerares Centrum Moskee Deventer

2015 – heden rituele dodenwasser Centrum Moskee Deventer

Mevrouw S. Erdem is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

__________________________________________________________

De heer H.W. van Koeveringe (29-02-1944)

De heer Henk van Koeveringe ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1984 – heden vrijwilliger Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging

1997 – heden diverse functies Protestantse Gemeente Deventer, Lebuinuskerk

2000 – heden bestuurslid tennisvereniging TC Salland

2006 – 2010 vrijwilliger restauratietraject Stichting Erfgoed Lebuinus (SEL)

2006 – 2012 vrijwilliger begeleiding project “De Heilige Kerk” SEL

2015 – heden adviseur beleidsvorming en uitvoering SEL

2018 vrijwilliger begeleiding restauratiewerkzaamheden SEL

De heer H.W. van Koeveringe is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

___________________________________________________

De heer S.W. Lubbers (24-04-1953)

De heer Steven Lubbers ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1972 – 1996 speler en 10 jaar aanvoerder Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB)

1982 – 2001 bondscoach en jeugdcoach KNCB

2005 – 2020 oprichter en jeugd- en senioren coach Salland Cricket Club

2015 – 2018 vicevoorzitter KNCB

De heer S.W. Lubbers is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

___________________________________________________

De heer L. Lugtenberg (07-10-1941)

De heer Lammert Lugtenberg ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1962 – 1969 penningmeester, redactielid, jeugdtrainer SV Terwolde

1975 – 1983 bestuurslid, interim voorzitter, penningmeester VZOD (nu SVOD)

1977 – 1983 bestuurslid oudercommissie, vrijwilliger Platvoetschool/OLS Oudercommissie

1978 – 1987 hockeycoach, jeugdscheidsrechter, DHV

1981 – 2011 penningmeester, redactielid, toernooileider Tennisvereniging Slagvaardig

2014 – 2017 penningmeester huurdersvereniging Stichting Eigen Bouw Deventer

2014 – 2017 mede-auteur fotoboek Terwolde

2017 – 2019 commissielid fototentoonstelling SV Terwolde

De heer L. Lugtenberg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

___________________________________________________

Mevrouw M.J.C. Osinga-Meek (03-09-1949)

Mevrouw Marja Osinga-Meek ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

2000 – heden bestuurslid en voorzitter wetenschappelijke commissie Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde

2004 – 2007 bestuurslid Aero Club Salland

2004 – heden voorzitter luchtvaartmedische adviescommissie Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

2004 – heden president Commission Internationale Médico-Physiologique of the Fédération Aéronautique Internationale

2004 – heden voorzitter Stichting beheer Salland Grond

Mevrouw M.J.C. Osinga-Meek is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

___________________________________________________

De heer B.H.M. van Roessel (29-09-1956)

De heer Bas van Roessel ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1998 – heden penningmeester, secretaris en vertegenwoordiger Fietsersbond Deventer

2001 – 2012 penningmeester Drijvers Tennisclub

De heer B.H.M. van Roessel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

___________________________________________________

De heer H.I. Seçkin (01-06-1963)

De heer Halil Ibrahim Seçkin ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1981 – 1986 vrijwilliger Buurthuis de Venen

1982 – 1985 vrijwilliger Turkse Arbeiders en Jongerenvereniging Deventer

1984 – 2007 bestuurslid, secretaris, voorzitter, vertegenwoordiger Algemene Belangenvereniging Turkse Werknemers Deventer

1988 – 1994 bestuurslid MR School Borgele

1994 – 1996 bestuurslid voetbalclub Turkse Kracht

1994 – 2015 mede-oprichter, voorzitter, vrijwilliger Culturele Vereniging Haci Bektas Veli Deventer

1998 – 2000 bestuurslid Buurthuis de Venen

1998 – 2000 bestuurslid PvdA Deventer

2013 – 2015 secretaris Federatie van de Alevitische Organisaties Nederland

2015 – 2017 vrijwilliger Werkgroep Diversiteit Gemeente Deventer

2017 – heden voorzitter Centrum voor Diversiteit en Samenleving

De heer H.I. Seçkin is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

___________________________________________________

De heer G.J. Stam (01-02-1956)

De heer Gerrit Stam ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

2014 – 2020 initiator en leidinggevende in de ontwikkeling van de implanteerbare insuline pomp

2002 – heden oprichter en mede-eigenaar van Stala adventures

De heer G.J. Stam is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

___________________________________________________

De heer L.H. Wichers (30-03-1947)

De heer Bertus Wichers ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1968 – heden onderhoudsman, lid Commissie Samengestelde Wedstrijden, lid technische commissie Stichting Manege ’t Ruiterkamp

De heer L.H. Wichers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

___________________________________________________

De heer H.P. ten Wolde (19-05-1948)

De heer Harry ten Wolde ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1970 – heden duikinstructeur duikvereniging Jacques Yves Cousteau

1970 – heden oprichter, beheerder, penningmeester Stichting Oud Rood

2003 – heden repressieve dienst, zwemtrainer Brandweer Deventer

2016 – heden duiker, instructeur Lucky Fin

De heer H.P. ten Wolde is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

___________________________________________________