DEVENTER - Warmtebedrijf Ennatuurlijk heeft laten weten voorlopig niet in te kunnen schrijven voor het vervolg van de ontwikkeling van het Slim Warmtenet Zandweerd.


De inschrijving van het warmtebedrijf is nodig om door te kunnen met de volgende fase: het aansluiten van bestaande woningen en gebouwen in de wijk op het warmtenet, zowel huur- als koopwoningen.

Wethouder Thomas Walder (energie): “De wereld ziet er in een jaar tijd heel anders uit. De energiecrisis en extreme inflatie zorgen voor deze time-out. Tegelijk blijft het warmtenet dé oplossing voor de wijk. We blijven werken aan het stapsgewijs aardgasvrij maken van Zandweerd en samen met Ennatuurlijk aan de realisatie van het warmtenet.”

Mogelijkheden onderzoeken

Het college brengt nu in beeld wat de keuze van Ennatuurlijk betekent voor het project en wat de mogelijkheden zijn om het warmtenet toch verder te realiseren.

Nieuwbouw Tuinen van Zandweerd en Rubensstraat

Voor de nieuwe woningen in de Tuinen van Zandweerd en de nieuwe appartementen van EigenBouw in de Rubensstraat is een deel van het warmtenet al in gebruik. De woningen worden nu verwarmd met een tijdelijke, centrale warmtevoorziening. De warmtelevering blijft gegarandeerd.

Slim Warmtenet Zandweerd

Met de warmte van het gezuiverde water van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Drents Overijsselse Delta, kunnen woningen in Zandweerd worden verwarmd. Bewoners krijgen de keuze voor aansluiting op het warmtenet. Aansluiten betekent dat een huishouden geen aardgas meer nodig heeft.

Samenwerking

Het Slim Warmtenet Zandweerd is een gemeenschappelijk project van de gemeente, de verhuurders ieder1, Rentree en stichting Eigen Bouw, waterschap Drents Overijsselse Delta en Enpuls (onderdeel van netwerkbedrijf Enexis). De gemeente, provincie Overijssel en het Rijk maken de aanleg financieel haalbaar.