DEVENTER - In de week van 28 augustus start de sloop van de kantoorpanden op de Kop van de Handelskade. Straks komt hier nieuwbouw met woningen, kantoren en horeca.


Tijdens de sloop in de periode van 28 augustus 2023 tot en met 28 januari 2024 zijn de routes voor voetgangers en fietsers aangepast.

Routes

Voor fietsers zijn er 2 routes. Fietsers kunnen in 2 richtingen de route over de Handelskade blijven gebruiken. Deze is ter hoogte van de sloopwerkzaamheden enkele meters opgeschoven. Het kan gebeuren dat fietsers hier soms even moeten wachten vanwege sloopwerkzaamheden. Een alternatieve route loopt langs de Boreel en is 100 meter langer en ongeveer een halve minuut extra fietsen.

Voetgangers kunnen tijdens de sloopfase het voetpad langs het water gebruiken.

Het autoverkeer kan in 2 richtingen gebruik blijven maken van de Handelskade, maar de rijbaan is wel versmald. Het verkeer mag ter hoogte van de sloopwerkzaamheden maximaal 30 km/u rijden.