DEVENTER - Er komt plek voor woningen op de locatie de Marke Noord, op de hoek van de Lebuinuslaan en de Laan van Borgele. Daarnaast ontstaat ruimte voor woningbouw op de locatie de Marke Zuid en een deel van de sportvelden van het Etty Hillesum Lyceum aan de Boerhaavelaan.


De gemeente stelt een voorbereidingskrediet beschikbaar om woningbouw op deze locaties op termijn mogelijk te maken. Dankzij de aanstaande nieuwbouw van de school en sporthal voor het Etty Hillesum Lyceum op de Marke Zuid, komen 3 locaties vrij voor woningbouw. De opbrengst hiervan kan worden ingezet voor de nieuwbouw van school en sporthal. Deze is naar verwachting in 2024 gereed.

Verwachte opbrengst
De gemeente wil nu al starten met de ontwikkelplannen op deze locaties, zodat direct na de nieuwbouw van de school en sporthal gestart kan worden met woningbouw. Bovendien zorgen de plannen voor meer duidelijkheid over de verwachte opbrengst van de 3 locaties.

Mooie plekken
Wethouder Rob de Geest: “Woningbouw op de vrijkomende locaties is in meerdere opzichten een logische keuze. Het geld dat dit oplevert, kunnen we inzetten voor de extra kapitaalslasten van de nieuwe school en sporthal. En met de woningbouw voegen we nieuwe huizen toe, op mooie plekken in de stad. Het mes snijdt dus aan 2 kanten.”

Gemeenteraad
De ontwikkelperspectieven worden naar verwachting eind 2021 ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Aansluitend zijn bestemmingsplanprocedures nodig om de woningbouw definitief mogelijk te maken.