DEVENTER - MASieraad, Kelderfest 2024, tentoonstelling Altijd in beweging: Theo Beerendonk, Weerlicht 2023, het Met Andere Woorden festival en de Turkije Week krijgen subsidie uit de programmasubsidie Cultuur.


In totaal is er € 46.050 toegekend.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten deze 6 subsidies toe te kennen op grond van de Programmasubsidie Cultuur. Het gaat om de laatste subsidieronde van 2023.

Creatief

Wethouder Ilse Duursma (cultuur): “De aanvragen, die heel verschillend van aard zijn, laten mij iedere keer weer zien dat er enorm veel creativiteit en organisatiekracht in de Deventer samenleving zit. De activiteiten hebben een duidelijk eigen karakter maar in totaal bedienen zij een breed publiek.”

4 categorieën

De subsidieregeling bestaat uit 4 categorieën:

  1. professionele culturele producties en/of presentaties;
  2. activiteiten cultuureducatie;
  3. culturele projecten met aantoonbare betekenis voor de economie van de gemeente Deventer;
  4. amateurkunst en volkscultuur.

Adviesraad Cultuur beoordeelt

De onafhankelijke Adviesraad Cultuur beoordeelt subsidieaanvragen voor de categorieën 1, 2 en 3 op artistiek-inhoudelijke kwaliteit en houdt rekening met een divers cultureel aanbod op het gebied van cultuur, doelgroepen en spreiding. Op basis van hun advies beslissen burgemeester en wethouders of subsidie wordt toegekend.