DEVENTER - BoerBurgerBeweging (BBB) groeit als kool! Het plattelandsgeluid, met name vertolkt door fractievoorzitter Caroline van der Plas, slaat aan in de Tweede Kamer én in het land. Van der Plas is als geen ander in staat het gevoel van het platteland en de taal van de gewone burger te verwoorden en de verbinding tussen boeren en burgers te versterken. De sterk toegenomen populariteit heeft tot gevolg dat veel lokale partijen toenadering zoeken tot BBB met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. BBB neemt niet deel aan deze verkiezingen, maar stelt lokale partijen wél in staat zich als BBBondgenoot te profileren.

BBB-voorzitter Erik Stegink: ‘Ons standpunt is dat de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor BBB te vroeg komen. Het ontbreekt ons eenvoudigweg aan tijd om deze verkiezingen goed en zorgvuldig voor te bereiden. Bovendien willen we lokale partijen die het BBB-gedachtegoed aanhangen niet voor de voeten lopen. Dat neemt niet weg dat de noodzaak van lokale, ‘plaatselijk belang’ partijen evident is, zoals onderstreept in het BBB-verkiezingsprogramma. Om tegemoet te komen aan de vele vragen bieden we lokale partijen de mogelijkheid om zich als BBBondgenoot te manifesteren in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022.’

Elly van Wijk, secretaris bij BBB, vult aan: ‘Het BBBondgenootschap is een goed voorbeeld van nieuwe bestuurspolitiek: een nieuwe manier om issues die lokaal spelen snel en effectief een landelijk platform te geven. Uiteraard is er wel een aantal voorwaarden verbonden aan het BBBondgenootschap. Zo dient het landelijke verkiezingsprogramma van BBB door de lokale partij onderschreven te worden. Aansluitend op de Gemeenteraadsverkiezingen worden de fractieleden van de lokale partij lid van BBB, waarmee de lokale partij intrinsiek verbonden blijft met BBB. Het BBBondgenootschap wordt gevisualiseerd door een logo, waarin de naam van BBB en de desbetreffende gemeente wordt weergeven. BBBondgenoten kunnen eveneens gebruik maken van de faciliteiten van BBB.

Lokale partijen die interesse hebben als BBBondgenoot aangemerkt te worden, kunnen contact opnemen via de BBB website <link naar nieuwsbericht, incl. formulier/>